Augstākajā tiesā 19.augustā, sadarbībā ar Tiesnešu mācību centru, notika 20 tiesneša amata kandidātu mācības, kuru laikā stažieri piedalījās tiesas procesa izspēlē. Process tika ierakstīts un pēc tam pārrunāts un analizēts kopā ar pieredzes bagātām tiesnesēm – Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāju Veroniku Krūmiņu un Rīgas apgabaltiesas tiesnesi Dzintru Baltu.

Tiesas procesa izspēle arvien ir jauno tiesnešu apmācības programmā. Parasti tā notiek Tiesnešu mācību centra telpās, bet jau otro gadu šāda izspēle tiek organizēta reālā tiesas zālē, turklāt Augstākās tiesas zālē, kas stažieriem ir īpaši interesanti.

Tiesas procesa izspēles treniņš nav tikai tiesas procesa vadības tehniska vai juridiska mācība saskaņā ar procesuālajiem likumiem. Jaunie tiesneši, izspēlējot lomas improvizētā tiesas procesā un pēc tam to skatot videoierakstā, kopā ar treneriem analizē arī savas jūtas un emocijas šajā procesā, mācās tikt galā ar satraukumu, šaubām, emocijām, uzklausa praktiskus padomus, piemēram, prasmīga kontakta veidošanā ar tiesas procesa dalībniekiem un tiesas sprieduma lasīšanas tehnikā.

Tiesnešu mācību centrs Jauno tiesnešu mācību nedēļas programmu veido kā prasmju seminārus, kuros jaunajiem tiesnešiem dota iespēja apgūt tādas prasmes, ko nenosaka normatīvie akti un kas nav iekļautas jurisprudences studiju un tiesnešu mācību semināru programmās. Tādēļ prasmju semināros tiek apgūtas, piemēram, saskarsmes un konfliktu risināšanas prasmes, dažādas praktiskas prasmes, pārrunāti arī tiesnešu ētikas jautājumi, lai jaunajam tiesnesim palīdzētu kļūt par labu tiesnesi.

Jauno tiesnešu programmā piedalījās tiesneši un tiesneša amata stažieri no Rīgas pilsēta Latgales priekšpilsētas tiesas, Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas, Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas, Rīgas apgabaltiesas, Kurzemes apgabaltiesas, Zemgales apgabaltiesas, Ogres rajona tiesas, Jelgavas tiesas, Tukuma rajona tiesas un Jēkabpils rajona tiesas. Daži no tiesneša amata kandidātiem jau ir nokārtojuši tiesneša eksāmenu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā un varēs savas jauniegūtās zināšanas pielietot ikdienas darbā. Lielai daļai tiesneša eksāmens vēl tikai būs.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv