Trešdien, 30. novembrī, Augstāko tiesu apmeklēja Helsinku Apelācijas tiesas pārstāvji. Pieredzes apmaiņas vizīti organizēja Rīgas apgabaltiesa.  

Augstākajā tiesā Somijas kolēģi tikās ar Krimināllietu departamenta tiesnesi Irīnu Jansoni un Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāju Anitu Zikmani.

Somijas kolēģi tika iepazīstināti ar vispārīgo informāciju par Augstāko tiesu un tās darbu, komunikāciju un atziņu par tiesas nolēmumiem izplatīšanu. Īpaši viesus interesēja tiesas priekšsēdētāja aktīva dalība lietu izskatīšanā, administratīvo lietu izskatīšana un īpašās pārsūdzības procedūras.

Tiesnese Irīna Jansone izskaidroja lietu izskatīšanas īpatnības Senātā, kā arī iepazīstināja Somijas kolēģus ar kārtību, kādā kļūst par senatoru.

Helsinku Apelācijas tiesas pārstāvji izstaigāja arī vēsturisko Tiesu pili, apskatot muzeju, izzinot tiesas vēsturi. Vizītes ietvaros apmeklēta arī Prokuratūra, Ekonomisko lietu tiesa un Rīgas apgabaltiesa.

 

Informāciju sagatavoja
Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa
tālrunis: 67020396