Ceturtdien, 17. maijā, Augstāko tiesu apmeklēja tiesneši-lektori no Gruzijas Tiesnešu mācību skolas, lai iepazītos ar Latvijas pieredzi tieslietu jomā.

Delegācijas dalībnieki tikās ar Administratīvo lietu tiesnesi Anitu Kovaļevsku un Civillietu departamenta tiesnesi Aigaru Strupišu. Augstākās tiesas pārstāvji iepazīstināja viesus ar Latvijas tiesu sistēmas struktūru, darbību, sniedza ieskatu tiesu sistēmas reformās – Augstākās tiesas palātu likvidēšanā un tiesu teritoriālajā reformā. Kā arī pastāstīja par vienotas tiesu prakses izveides nozīmīgumu, sniedzot ieskatu jaunajā Augstākās tiesas mājaslapā pieejamajā judikatūras klasifikatorā un tā funkcijās.

Diskusijas veidā tika salīdzinātas abu valstu tiesu sistēmas, atklājot dažādas interesantas atšķirības. Delegācijas dalībniekiem aktīvi iesaistoties sarunā, radās vairums saistošu jautājumu. Piemēram, kā var kļūt par tiesnesi Latvijā, vai Augstākās tiesas nolēmumu ir iespējams pārsūdzēt, kā arī specifiskāki jautājumi – cik bieži un kādos gadījumos kasācijas sūdzības netiek pieņemtas, kādi ir lietu izskatīšanas termiņi u.c.

Dalībniekiem izrādot īpašu interesi par tiesnešu disciplināratbildību un tiesnešu pašpārvalžu darbību, Augstākās tiesas tiesneši pastāstīja par Tiesnešu ētikas komisijas un Disciplinārtiesas darbu, skaidrojot atšķirības abu institūciju darbā.

Pieredzes apmaiņas ietvaros tiesneši apmeklēja arī Tieslietu ministriju un Latvijas Tiesnešu mācību centru.

 

Informāciju sagatavoja:
Iveta Jaudzema, Augstākās tiesas starptautiskās sadarbības speciāliste
Tālrunis 67020396, e-pasts iveta.jaudzema@at.gov.lv