19. maijā Augstāko tiesu pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja tiesneses no Varaždinas (Horvātija) pilsētas tiesas.

Vizītes pirmajā daļā tiesneses tikās ar Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāju Veroniku Krūmiņu un Civillietu departamenta priekšsēdētāju Normundu Salenieku.

Veronika Krūmiņa iepazīstināja viesus ar Augstākās tiesas lomu tiesu sistēmā, pavēstīja par tiesas struktūru un uzdevumiem, kā arī sniedza ieskatu tiesvedības kārtībā un lietu izskatīšanas statistikā. Normunds Salenieks ar visiem diskutēja par pilotlietu izskatīšanas risinājumiem Latvijas un Horvātijas tiesās, kā arī par komunikāciju starp zemāko instanču tiesām un Augstāko tiesu attiecībā uz vienotas tiesu prakses nodrošināšanu.

Tikšanās otrajā daļā Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane viesiem stāstīja par Senāta nolēmumu pieejamības rīkiem – Augstākās tiesas tīmekļvietni, tiesu nolēmumu portālu un tiesību aktu portālu, kā arī par Judikatūras nolēmumu arhīva veidošanas principiem. Horvātijas kolēģes interesējās par Senāta judikatūras stabilitāti un Senāta nolēmuma kā avota tiesas spriešanā nozīmi. Kopīgi tika aplūkots arī kā darbojas Judikatūras nolēmumu arhīvs un likumi.lv Senāta atziņu pieejamības formāts.

Vizītes noslēgumā Horvātijas kolēģes izstaigāja Tiesu pili, apskatot lielo tiesas zāli, vēsturisko Senāta zāli, skulptūru “Taisnība”, iepazīstoties ar tiesas vēsturi Augstākās tiesas muzejā.

Šonedēļ pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros Horvātijas tiesneses apmeklē arī Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesu, Tiesu administrāciju, Valsts probācijas dienestu, Sertificētu mediatoru padomi, Rīgas bāriņtiesu, Latvijas tiesnešu mācību centru un centru “Marta”. Pieredzes apmaiņu organizē Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa Eiropas Tiesnešu tālākizglītības tīkla (EJTN) programmas tiesu divpusējai pieredzes apmaiņai ietvaros.