Piektdien, 18.martā, Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa sadarbībā ar  Latvijas Nacionālā arhīva speciālistiem prezentēs digitālo dokumentu kopu „Ieskats Latvijas Senāta dokumentos 1919–1940”.

Pēc Augstākās tiesas ierosinājuma Latvijas Nacionālais arhīvs digitalizējis daļu no Latvijas Senāta vēsturiskā mantojuma – 3500 arhīva dokumentu lapas, kas turpmāk būs pieejamas ikvienam interesentam arhīva interneta portālā sadaļā „Virtuālās izstādes un digitālie resursi”.

Arhīva direktora vietniece nacionālā dokumentārā mantojuma saglabāšanas un pieejamības jautājumos Ingūna Slaidiņa stāsta, ka Latvijas Senāta dokumentu kopas digitalizācijas projekta iesākums bijis gluži prozaisks. Arhīvs saņēmis Augstākās tiesas lūgumu atbrīvot no samaksas par kopiju izgatavošanu dokumentiem, kas glabājas Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva 1535.fondā „Latvijas Senāts”. Augstākā tiesa norādīja, ka Latvijas Senāta materiāli satur vērtīgu nepublicētu informāciju, kas nepieciešama tiesas spriešanā, lai nodrošinātu Senāta spriedumos un tēzēs esošo juridisko atziņu pārmantojamību un izmantošanu judikatūras darbā. Normatīvais regulējums nedeva iespēju atbrīvot tiesu no maksas par dokumentu kopiju izgatavošanu, tomēr, saprotot, ka Latvijas Senāta dokumenti varētu būt nozīmīgi un interesanti ne tikai Augstākajai tiesai, bet arī citām tiesu varas institūcijām un visplašākajai juristu sabiedrībai, Latvijas Nacionālais arhīvs piedāvāja šos dokumentus digitalizēt un publicēt tos internetā.

Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas konsultante likumu piemērošanas jautājumos Zinaīda Indrūna veica arhīva fondu izpēti, atlasīja dokumentus digitalizācijai, izstrādāja to sistematizāciju un uzrakstīja dokumentu kopas priekšvārdu. Dokumentus digitalizācijai sagatavoja  Latvijas Nacionālā arhīva Dokumentu saglabāšanas nodaļas darbinieki, digitalizēja Preventīvās saglabāšanas departaments, Web tehnisko izstrādi veica Informācijas tehnoloģiju nodaļas darbinieks Ainars Mazvērsītis, dizainu izstrādāja Guntis Švītiņš.

„Arhīva dokumentu digitalizācijas nozīme un apjomi strauji pieaug, jo tas palielina  dokumentu  pieejamību,  nodrošinot  iespēju  izmantot dokumentu ne tikai klātienē, bet arī tiešsaistē. Tas rada iespēju dokumentu vienlaikus izmantot vairākiem pētniekiem dažādās pasaules vietās,” norāda Ingūna Slaidiņa.  Latvijas Nacionālā arhīva visievērojamākais veikums šajā jomā ir ģenealoģisko (dzimtas vēstures) pētniecībā izmantojamo dokumentu digitalizācija un publicēšana interneta vietnē „Raduraksti”.

Savukārt sagatavojot dokumentu kopu „Ieskats Latvijas Senāta dokumentos 1919–1940”, arhīvs izmēģināja jaunu digitalizēto dokumentu publicēšanas metodiku un tehniskos paņēmienus.

Latvijas Senāta digitālo dokumentu kopas prezentācija notiks Augstākās tiesas 146.zālē 18.martā plkst.13.00.

Savukārt plkst.14.00 interesentiem būs iespēja noskatīties Latvijas Senāta 95.gadadienai veltīto videofilmu „Latvijas Senāts. Vakar un šodien”.

Interesentiem jāpiesakās Komunikācijas nodaļā, tālrunis 67020396, 28652211, e-pasts rasma.zvejniece@at.gov.lv. Apmeklējot Augstāko tiesu, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam – pasei vai ID kartei.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece