Jau otro nedēļu Augstākajā tiesā stažējas septiņi rajona (pilsētas) tiesnešu kandidāti, kuri pieteikušies un izvirzīti tiesneša amatam Dobeles rajona tiesā, Rīgas rajona tiesā, Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesā, Latgales priekšpilsētas tiesā un Vidzemes priekšpilsētas tiesā.

Jūnijā un jūlijā četru nedēļu stažēšanos Augstākajā tiesā izies vēl pieci rajona (pilsētas) tiesu tiesneša amata kandidāti, kuri pretendē uz tiesneša amatu Tukuma rajona tiesā, Rīgas rajona tiesā, Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā un Zemgales priekšpilsētas tiesā.

Augstākā tiesa rajona (pilsētas) tiesnešu stažēšanās procesā piedalās pirmo reizi. Stažēšanās notiek divas nedēļas Civillietu departamentā un divas nedēļas Krimināllietu departamentā. Stažieri iepazīstas ar departamentu darbu, lietu izskatīšanas procesu kasācijas instancē.

Krimināllietu departamentā viņiem tiek doti individuāli uzdevumi izpētīt konkrētas juridiskas problēmas gan no tiesu prakses, gan teorijas viedokļa, gan saistībā ar departamentā izskatāmajām lietām. Sagatavotais materiāls tiek apspriests katram ar savu tiesnesi, kurš ir stažēšanās prakses vadītājs. Prakses nobeigumā stažieru uzdevums būs arī mēģināt sagatavot lietu lēmuma projektus un tad arī kopīgi tiks apspriesti stažēšanās rezultāti.

Arī Civillietu departamentā katram stažierim ir savs prakse vadītājs. Stažieru uzdevums ir iepazīties ar departamentā skatāmajām lietām un pēc tiesneša uzdevuma izstrādāt nolēmumu projektus, ko pēc tam kopā ar tiesnesi apspriež un analizē.  

Gan Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe, gan Civillietu departamenta priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja Edīte Vernuša atzīst, ka departamentu tiesnešiem šī ir liela papildu darba slodze. Maz iespēju arī praksi dažādot, jo kasācijas instancē lielāko daļu lietu skata nevis mutvārdu, bet rakstveida procesā.

Taču, kā norāda Pēteris Dzalbe,– Krimināllietu departamenta tiesneši Augstākās tiesas iniciatīvu iesaistīties jauno tiesnešu sagatavošanas procesā atbalsta, jo cer, ka Augstākajā tiesā iegūtais priekšstats par lietu izskatīšanu kasācijas instancē būs noderīgs jauno tiesnešu darbā.

Augstākā tiesa ir tikai viens posms topošo tiesnešu apmācībā. Tiesneša amata kandidāti nostiprina savas teorētiskās un praktiskās zināšanas arī attiecīgajā rajona (pilsētas) tiesā, apgabaltiesā, Tieslietu ministrijā un Tiesu administrācijā. Pēc stažēšanās tiesneša amata kandidātiem būs jākārto kvalifikācijas eksāmens. Pēc sekmīgas eksāmena nokārtošanas tieslietu ministrs sniegs priekšlikumu Saeimai par tiesneša amata kandidātu iecelšanu rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amatā uz trim gadiem.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211