Neraugoties uz saspringto Dziesmusvētku mēģinājumu un koncertu grafiku, piektdien Augstākajā tiesā viesojās Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, kuri Rīgā ieradušies, lai piedalītos XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Interesi apskatīt Augstāko tiesu viņi bija izteikuši savam novadniekam, Baltinavas vidusskolas absolventam un tagad Augstākās tiesas tiesnesim Aivaram Keišam, lai uzzinātu, kāda ir Augstākās tiesas tiesneša ikdiena, kādām īpašībām un prasmēm jābūt cilvēkam, lai spētu izšķirt vissarežģītākos strīdus civillietās.

Civillietu departamenta tiesnesis Aivars Keišs skolēniem pastāstīja savu, kā pats teica, Baltinavas lauku zēna ceļu līdz tiesneša amatam, kurā tagad jau nostrādāts 21 gads. Lielu interesi skolēnos raisīja tas, ka bērnu dienās arī A.Keišs spēlējis orķestrī un piedalījies Skolēnu dziesmu un deju svētkos. Atzīmējot, ka dzīvē viss ir sasniedzams, tiesnesis iedrošināja skolēnus mērķtiecīgi iet uz iecerēto, mācīties, lai piepildītu savas sapņus.

Ekskursijas laikā skolēni paviesojās arī Tieslietu ministrijā, apmeklēja Augstākās tiesas muzeju, izstaigāja Tiesu pils gaiteņus, apskatīja Kārļa Zemdegas skulptūru „Taisnība” un vēsturisko Senāta tiesas zāli, kuru rotā uzraksts „Viens likums, viena taisnība visiem”.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv