29.septembrī pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros Augstāko tiesu apmeklēja septiņi tiesneši un prokurore no Vācijas, Rumānijas, Slovēnijas un Nīderlandes pirmās un otrās instances tiesām, lai iepazītos ar Latvijas augstākās tiesu instances un Latvijas Tieslietu padomes darbu un dalītos arī savā pieredzē.

Vizītes dalībnieki tikās ar Augstākās tiesas un Tieslietu padomes priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču.

Viesi arī apmeklēja Augstākās tiesas muzeju un iepazinās ar vēsturisko Tiesu pili.

Tiesu amatpersonas ieradušās Latvijā divu nedēļu vizītē, un šajā laikā apmeklēs arī citas tiesu sistēmas iestādes. Vizīti Latvijā koordinē Latvijas Tiesnešu mācību centrs.  

 

 Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Tālrunis: 67020396, 28652211