23. martā Augstākajā tiesā ieradās Līdsas Universitātes Juridiskās fakultātes Krimināltiesību pētniecības direktora vietnieks un Līdsas Universitātes profesors Pīters Vīlens (Peter Whelan). Profesors specializējas gan konkurences tiesību, gan krimināltiesību jomā.

Profesors Vīlens apmeklējis Rīgu Latvijas tiesību institūta 2014. gadā aizsāktās ārvalstu akadēmiķu vieslekciju programmas ietvaros, sniedzot lekciju “Konkurences tiesību kriminalizācija”. Projekta ietvaros tradicionāli tiek apmeklēta arī Augstākā tiesa.

Šobrīd konkurences tiesības ir administratīvo tiesību speciālistu kompetencē, tomēr nesenajā Satversmes tiesas spriedumā secināts, ka konkurences pārkāpumiem tomēr pamatā būtu jāatrodas kriminālprocesuālā dimensijā. Līdz ar to diskusijā ar profesoru par konkurences tiesību kriminalizāciju piedalījās abu tiesību jomu speciālisti. Augstākajā tiesā Pīters Vīlens tikās ar tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču, Krimināllietu departamenta priekšsēdētāju Pēteri Dzalbi un Administratīvo lietu departamenta tiesnesēm Rudīti Vīdušu un Dzintru Ameriku. Diskusijā piedalījās arī pasākuma iniciators zvērināts advokāts, Latvijas tiesību institūta direktors, ES un konkurences tiesību prakses grupas vadītājs Edijs Poga.

Sarunas ievadā Vīlena kungs tika iepazīstināts ar tiesu sistēmu, tās struktūru un Augstākās tiesas darbu.  Tika apspriesti interesējošie konkurences tiesību jautājumi – kas ir konkurences tiesības un kurā tiesību laukā tām jāatrodas, kādi ir konkurences tiesību piemērošanas aspekti. Īpaša uzmanība tika pievērsta karteļu kriminalizācijai, ar to saistītajiem problēmjautājumiem – kādas ir karteļu kriminalizācijas priekšrocības un trūkumi.

Profesors Vīlens guva ieskatu arī tiesas vēsturē, apmeklējot tās muzeju, vēsturisko Senāta zāli un skulptūru “Taisnība”.

Pītera Vīlena (Peter Whelan) lekcija “Konkurences tiesību kriminalizācija”

 

Informāciju sagatavoja:
Iveta Jaudzema, Augstākās tiesas starptautiskās sadarbības speciāliste
Tālrunis 67020396, e-pasts iveta.jaudzema@at.gov.lv