17. maijā Augstāko tiesu apmeklēja Londonas Karaliskās koledžas profesors Takis Tridimas. Profesors ir atzīta akadēmiskā autoritāte Eiropas Savienības tiesību jautājumos.

Takis Tridimas ieradies Rīgā Latvijas tiesību institūta 2014. gadā aizsāktās ārvalstu akadēmiķu vieslekciju programmas ietvaros, sniedzot lekciju “Eiropas Savienības Pamattiesību harta un dalībvalstu tiesas: dalītā lojalitāte?" Projekta ietvaros tradicionāli tiek apmeklēta arī Augstākā tiesa.

Augstākajā tiesā Takis Tridimas tikās ar tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču, Krimināllietu departamenta priekšsēdētāju Pēteri Dzalbi, Civillietu departamenta priekšsēdētāju Aigaru Strupišu un Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāju Anitu Zikmani. Diskusijā piedalījās arī pasākuma iniciators zvērināts advokāts, Latvijas tiesību institūta direktors Edijs Poga.

Tā kā dienas tēma bija Eiropas Savienības tiesību piemērošana, saruna par to tika turpināta arī Augstākajā tiesā. Tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pievērsa īpašu uzmanību izskatāmajam jautājumam, atzīmējot, ka “vēl nesenā pagātnē ES tiesības bija kaut kas eksotisks, bet nu jau tās ir ienākušas tiesu ikdienas darbā”. Anita Zikmane minēja, ka Latvijas tiesas ir absolūti aktīvas sadarbībā ar Eiropas Savienības Tiesu, uzdodot tai prejudiciālus jautājumus. Takis Tridimas norādīja, ka ir patiesi patīkami no dalībvalstīm, īpaši jaunākajām dalībvalstīm, redzēt tik izteiktu interesi par ES tiesībām un to piemērošanu. Detalizētāk tika apspriesti Eiropas Savienības Pamattiesību hartas piemērošanas, judikatūras, vienotas tiesu prakses veidošanas un citi saistīti jautājumi.

Profesors Tridimas guva ieskatu arī tiesas vēsturē, apmeklējot tās muzeju.

 

Informāciju sagatavoja:
Iveta Jaudzema, Augstākās tiesas starptautiskās sadarbības speciāliste
Tālrunis 67020396, e-pasts iveta.jaudzema@at.gov.lv