6. oktobrī vizītē Augstākajā tiesā bija ieradušies sešpadsmit advokāti no Nīderlandes.

Amsterdamas advokātu biedrības „Gooische Advocaten Vereniging” advokāti regulāri dodas pieredzes apmaiņas vizītēs uz dažādām valstīm un šo vizīšu mērķis ir iepazīties ar citu valstu tiesisko sistēmu.

Tikšanās laikā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs iepazīstināja Nīderlandes advokātus ar Latvijas tiesu sistēmu un Augstākās tiesas struktūru un funkcijām. Sarunas laikā ciemiņi norādīja uz līdzīgām tiesu aktualitātēm Latvijā un Nīderlandē, piemēram, tiesāšanās izdevumu paaugstināšanas ietekmi uz tiesu pieejamību.

Iepazīstot Latvijas tiesisko sistēmu, Nīderlandes advokāti apmeklēja arī Latvijas Zvērinātu advokātu padomi, Zvērinātu notāru padomi, Zvērinātu tiesu izpildītāju padomi, Satversmes tiesu, Ģenerālprokuratūru, Tiesībsarga biroju, Tieslietu ministriju, Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, kā arī Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Rīgas pašvaldības policiju.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211