Pirmdien, 25.martā, Augstāko tiesu apmeklēja sešpadsmit jurisprudences studenti no Leidenes, Nīderlandes.

Studenti pārstāv Eiropas Tiesību zinātņu studentu asociāciju (ELSA - The European Law Students' Association), kas ir starptautiska, neatkarīga, nepolitiska, bezpeļņas organizācija. Šobrīd asociācija tiek pārstāvēta gandrīz 300 juridiskajās fakultātēs un 42 valstīs visā Eiropā. Studenti ieradušies Latvijā, lai iepazītos ar Latvijas tieslietu sistēmu.

Senāta Civillietu departamenta senators Aldis Laviņš studentus iepazīstināja ar Latvijas tiesu instancēm, ar Augstākās tiesas vietu un lomu Latvijas tiesu sistēmā un citiem specifiskiem tiesu jautājumiem. Studenti apmeklēja arī Augstākās tiesas muzeju un apskatīja vēsturisko Tiesu pili.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa