Valsts svētku priekšvakarā Augstākajā tiesā viesojās Rīgas Stradiņa Universitātes Juridiskās fakultātes pasniedzēji. Sveicot viesus Valsts svētkos, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs atzīmēja, ka viņu apmeklējums notiek nozīmīgā dienā, kad Valsts prezidents izsludinājis grozījumus likumā “Par tiesu varu”, ar kuriem kasācijas instancei atgriezts tās vēsturiskais Senāta nosaukums.

Pārdomas par juristu pašaizliedzību valsts veidošanā un tieslietu lomu valsts dzīvē raisīja filma “Senatori”, ko viesi noskatījās, kā arī ekskursija pa vēsturisko Tiesu pili un Augstākās tiesas muzeja apmeklējums.

Universitātes pasniedzēju vizītes mērķis bija ne tikai vēstures izzināšana, bet arī gūt informāciju, kas noderīga mācību darbā ar studentiem. Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane sarunā akcentēja Augstākās tiesas atziņu kā juristu izglītības resursa nozīmi. Augstākā tiesa ir atvērta sadarbībai un atbalstam studentiem mācību procesā, taču pētnieciskais darbs ir pašu studentu ziņā, un pasniedzēja padoms lietderīgā šīs palīdzības izmantošanā ir būtisks.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211