Piektdien, 28. februārī, Augstākajā tiesā viesojās Kurzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnešu palīgu delegācija. Tikšanos bija rosinājuši paši tienešu palīgi, jo vēlējās pārrunāt aktuālos darba ar jautājumus ar Augstākās tiesas kolēģiem.

Tikšanās sākumā Augstākās tiesas Administrācijas vadītāja Sandra Lapiņa izteica gandarījumu par šo vizīti un tiesnešu palīgu iniciatīvu. “Tiesneša palīgiem salīdzinoši reti ir iespēja gūt pieredzi citās tiesās ārvalstīs vai Latvijā, tādēļ ļoti ceru, ka šodienas tikšanās būs izzinoša un dos pievienoto vērtību tālākajam darbam,” Sandra Lapiņa.

Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane iepazīstināja ar nodaļas darbu un produktiem, ko savā darbā var izmantot apgabaltiesas palīgi. Anita Zikmane demonstrēja Augstākās tiesas mājaslapā pieejamo Judikatūras nolēmumu arhīvu un iepazīstināja ar dažādām niansēm, kā ērtāk un vieglāk atrast nepieciešamos nolēmumus.

Pēc tam ar delegāciju tikās Civillietu departamenta tiesnese Edīte Vernuša, departamenta priekšsēdētāja palīdze Santa Vīgante, tiesnešu palīdzes Anita Soloha, Linda Vīgante un Renāte Vernuša. Tiesnešu palīdzes dalījās pieredzē par to, kā tiek organizēts tiesnešu palīgu darbs Augstākajā tiesā, kā tiek sagatavoti nolēmumu projekti, organizēta sadarbība starp palīgu un tiesnesi. Tāpat Kurzemes apgabaltiesas tiesnešu palīgi tika iepazīstināti ar ārvalstu tiesās iegūto pieredzi, jo īpaši jaunāko pieredzi, kas nupat gūta Augstākās tiesas Administrācijas organizētā un Ziemeļvalstu ministru padomes finansētā projekta “Tiesnešu palīgu loma efektīvā Augstākās tiesas darba organizācijā” ietvaros. Pēc tikšanās Kurzemes apgabaltiesas tiesnešu palīgi atzina, ka saruna ar Augstākās tiesas kolēģiem bijusi vērtīga un izzinoša, gūtas idejas un ierosme tālākajiem darbiem. Šādas tikšanās starp dažādu tiesu darbiniekiem, kuri ikdienā nekomunicē, ir ļoti svarīgas, lai labāk saprastu dažādu tiesu instanču darba specifiku un varētu attiecīgi pielāgot arī savu darbu.

Vizītes noslēgumā kolēģi no Kurzemes apgabaltiesas tika iepazīstināti ar darba apstākļiem Augstākajā tiesā, parādot gan tiesnešu un tiesnešu palīgu darba kabinetus, Kanceleju un arhīvu, gan tiesu zāles, kā arī muzeju.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas projektu vadītājs Jānis Supe

E-pasts: janis.supe@at.gov.lv; tālrunis: 67020388