Šodien, 10. jūnijā, Augstāko tiesu apmeklēja Vācijas konstitucionālās tiesas 50 zinātnisko līdzstrādnieku delegācija, kura ieradusies Latvijā, lai iepazītos ar Latvijas valsts pārvaldes organizāciju, pamattiesību aizsardzības mehānismu, likumdošanas procesu, kā arī tieslietu sistēmu.

Senāta Administratīvo lietu departamenta senators Jānis Neimanis un departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa Vācijas delegācijas pārstāvjus iepazīstināja ar Latvijas tiesu instancēm, ar Augstākās tiesas vietu un lomu Latvijas tiesu sistēmā, lietu kategorijām, procesuālajiem un citiem specifiskiem tiesu jautājumiem.    

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211