„Aizvadītajā gadā, kas valstī bijis visai raibiem notikumiem bagāts, Latvijas tiesu sistēma, tai skaitā Augstākā tiesa, ir spējusi nodrošināt stabilu darbu un pieejamību taisnīgai tiesai jebkuros apstākļos,” kopsavilkumā par Augstākās tiesas darbu 2011. gadā plēnumā 16. martā rezumēja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.

Vienlaikus Augstākās tiesas priekšsēdētājs vērsa uzmanību, ka Augstākās tiesas struktūrvienību vadītāju ziņojumos iezīmējušās satraucošas iezīmes, kam nevajadzētu būt raksturīgām tiesiskā valstī. Pirmkārt, Augstākajai tiesai, analizējot darbu, nevajadzētu tik daudz runāt tādās kategorijās kā lietu izskatīšanas ātrums, intensitāte, lietu atlikumu samazināšana, bet diemžēl tieši tas un nevis darba kvalitāte tiek gaidīta no tiesas. „Arī jautājumā par Augstākās tiesas tiesu palātu likvidāciju arguments ir lietu izskatīšanas termiņi, nevis kvalitāte,” sacīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs. Preses konferencē pēc plēnuma priekšsēdētājs žurnālistiem atzina, ka Augstākā tiesa šobrīd strādā, jau balansējot uz robežas starp kvantitāti un kvalitāti, kas īsti nepiedien augstākajai tiesu instancei, kuras misija ir nevis lietas skatīt vairāk un ātrāk, bet spriest pareizu, kvalificētu tiesu un pielikt punktu un izlabot iepriekšējo tiesu instanču kļūdas.

Otrkārt, citu valstu kolēģi nesaprastu, kāpēc Augstākajai tiesai tik daudz nākas runāt par likumu jaunradi, par nepieciešamajām izmaiņām tiesvedības normatīvajā regulējumā, jo tas ir likumdevēju, nevis tiesu varas pienākums. „Diemžēl tās ir pašizdzīvošanas iniciatīvas. Kaut arī Augstākajai tiesai nav paredzētas likumdošanas iniciatīvas tiesības, mums, domājot, kā efektivizēt savu darbu, nākas iniciēt, lūgt, izteikt priekšlikumus, piedalīties ministrijas darba grupās un Saeimas komisiju sēdēs,” atzina Augstākās tiesas priekšsēdētājs. Neredzot citu iespēju, kā mazināt tiesnešu darba slodzi, tiesa arī turpmāk aktīvi sekos līdzi un ar saviem priekšlikumiem piedalīsies likumdošanas procesos, kas varētu efektivizēt tiesu darbu, padarot tiesāšanos ātrāku, vienkāršāku, lai tā nebūtu tik darbietilpīga un esošie tiesneši spētu lietas izskatīt ātrāk.

I.Bičkovičs norādīja, ka Augstākā tiesa turpinās aktivizēt „iestrēgušos” Administratīvā procesa likuma grozījumus, virzīt jaunus grozījumus Civilprocesa likumā un Operatīvās darbības likumā, sekot līdzi tiesu palātu liktenim, aktualizēt tiesu nolēmumu pieejamības jautājumu, kā arī risināt citas problēmas, kas aktualizētas plēnumā. Viena no aktuālākajām, uz ko norādīja departamentu un tiesu palātu priekšsēdētāji - likumdevēja noteiktais mākslīgais 40 gadu vecuma slieksnis Augstākās tiesas tiesneša amatam, kas liedz jauniem, spējīgiem juristiem sākt darbu tiesā.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs arī aicināja tiesnešus, neskatoties uz lielo darba slodzi, arvien atlicināt laiku sevis pilnveidošanai, kā arī būt atsaucīgiem un vadīt mācības zemāku instanču tiesnešiem.

Augstākās tiesas plēnuma darbā piedalījās ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers, bet no tieslietu ministra Gaida Bērziņa bija saņemta rakstiska uzruna. Iespējams, organizējot nākamo plēnumu, varētu tikt apspriests šajā tiesnešu kopsapulcē izskanējušais priekšlikumu uz Augstākās tiesas plēnumiem aicināt plašāku amatpersonu loku, lai tiesas priekšlikumi tiktu plašāk sadzirdēti.

 

Informāciju no departamentu un palātu priekšsēdētāju un Judikatūras nodaļas vadītāja ziņojumiem skatiet šeit:

Civillietu deapratmentā pieaudzis kasācijas sūdzību skaits, protestu - samazinājies

Krimināllietu departaments veicinās vienotu tiesu praksi tā sauktajās naudas atmazgāšanas shēmu lietās

Administratīvo lietu deaprtamenta priekšsēdētāja norāda uz politiķu vārdu neatbilstību darbiem un dialoga vājumu starp Satversmes tiesu un pārējām tiesām

Tiesu palātās samazinājies neizskatīto lietu atlikums; iezīmē Krimināllietu tiesu palātas likvidācijas gaitu

Judikatūras nodaļas vadītājs: tiesu nolēmumos jāatsaucas uz judikatūru, nevis nolēmumiem citās lietās

 

 Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211