Šodien, 6.februārī, 10 gadu jubileju atzīmē kasācijas instances jaunākā struktūrvienība – Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments.

1.februārī apritēja 10 gadi, kopš Latvijā stājās spēkā Administratīvā procesa likums un 2.februārī (1.februāris tolaik iekrita svētdienā) Latvijā darbu uzsāka administratīvās tiesas – Administratīvā rajona tiesa un Administratīvā apgabaltiesa. Par Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta dzimšanas dienu uzskatāms 2004.gada 6.februāris.

Jau 2003.gada 29.decembrī bija apstiprināti pirmie Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatori Edīte Vernuša un Valerijans Jonikāns, kuru uzdevums bija sagatavot lietas, kuras būs jāskata pēc Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās. Bet darbu departaments varēja uzsākt tikai 2004.gada 6.februārī, kad plēnums apstiprināja vēl trīs departamenta senatores –Ilzi Skultāni, kura bija piekritusi atstāt Satversmes tiesas tiesneša amatu un kļūt par Administratīvo lietu departamenta senatori, kā arī Jautrīti Briedi un Guntu Višņakovu, kas iepriekš nebija strādājušas par tiesnesēm, bet bija juristu sabiedrībā zināmas un atzītas speciālistes. Par Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāju plēnums ievēlēja Valerijanu Jonikānu.

Šodien Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā strādā deviņi tiesneši, un tā priekšsēdētāja kopš 2007.gada ir Veronika Krūmiņa.

Desmit gados Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments izskatījis 7341 lietu un devis būtisku ieguldījumu administratīvo tiesību principu un normu tulkošanā, piemērošanā un judikatūras veidošanā.

Atzīmējot administratīvo tiesu izveidošanas 10.gadadienu, Augstākā tiesa atbalstījusi Administratīvo lietu departamenta iniciatīvu 14.aprīlī organizēt publisku konferenci „Tiesa juridiskās kultūras telpā”, kurā plānots diskutēt par visām tiesām – gan administratīvajām, gan vispārējās jurisdikcijas tiesām – aktuālām tēmām, proti, tiesas un politiķu, tiesas un mediju, tiesas un sabiedrības attiecībām.

 

Plašāk par administratīvo tiesu desmit gadiem – Veronika Krūmiņa intervijā Gatim Litvinam žurnālā „Jurista Vārds”

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211