Augstākās tiesas vestibilā piektdien, 16. septembrī, tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns atklāja jaunu informācijas stendu.

Tiesas apmeklētāji tagad var iepazīties ar nesen izstrādāto jauno informācijas izsniegšanas kārtību un personu iesniegumu pieņemšanas kārtību. Tāpat pieejami arī tiesas lietu un tiesas sēžu saraksti. Turklāt to visu var ne tikai izlasīt uz labi apgaismotā mūsdienīgā informācijas stenda, bet arī izlasīt elektroniski – Augstākās tiesas mājaslapā. Dators turpmāk būs šī stenda sastāvdaļa, kurā ikviens apmeklētājs pats varēs iepazīties gan ar elektronisko lietu kalendāru, gan publiskajiem tiesu nolēmumiem un tiesu prakses vispārinājumiem.

Arī zeltītā plāksnīte – „Augstākā tiesa ir viena no pirmajām tiesām Latvijā, kas ievieš atklātības un publiskās informācijas pieejamības principus” – šobrīd ieguvusi jaunu gaišu mājvietu. A.Guļāns to pirms pāris gadiem saņēma no Eiropas Savienības Phare projekta „Korupcijas novēršana tiesu sistēmā Latvijā” vadītājiem.