Uz Augstākās Tiesas Biļetena 15.numura vāka – fotogrāfijas no Latvijas Senāta simtgades pirmā pasākuma – ozola stādīšanas Latvijas Senāta pirmā priekšsēdētāja Kristapa Valtera piemiņai. Biļetena lappusēs ne tikai nozīmīgākie fakti par Kristapa Valtera devumu Latvijas tiesu sistēmas un Senāta veidošanā, tiesneša neatkarības principa stiprināšanā un administratīvās tiesvedības pamatlikšanā, bet arī sniegts apskats par tiesu prakses pārmantojamību kasācijas instances civilnolēmumos. Augstākā tiesa ir Latvijas Senāta (1918–1940) darba un tradīciju turpinātāja, tādēļ Senāta vēsturei tiek piešķirta tāda loma.

Pēc 99 gadiem kasācijas instances pamatfunkcija ir tā pati – spriest tiesu un veidot tiesu praksi, bet mainījies tiesas kā iestādes darba apjoms un struktūra, mērogs un formas, mainījusies sabiedrība, tādēļ aktuāls jautājums par Augstākās tiesas darba efektivizēšanu un labu pārvaldību. Apliecinājums tam ir Augstākās tiesas vadīts starptautisks projekts “Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā”, kura noslēguma konferences materiāli publicēti šajā Biļetena numurā.

Biļetena Tiesībdomu sadaļā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs sniedz viedokli par tiesībzinātnes nozīmi kvalitatīvas tiesiskas vides nodrošināšanā un dalās Latvijas pieredzē tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanā. Publicēta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājas Veronikas Krūmiņas uzstāšanās Eiropas Administratīvo tiesnešu asociācijas vides tiesību darba grupas sanāksmē, viedoklis sarunu festivāla “Lampa” diskusijā “Sabiedrība un tiesa: sarunāties vai norobežoties?” un materiāls, kura pamatā tēzes no uzstāšanās Valsts prezidenta izveidotās Tiesiskās vides pilnveides komisijas organizētajā seminārā par lobēšanu.

Publicēts Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītājas Anitas Zikmanes pārskats par Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūras lomu Augstākās tiesas darbā, kas sniegts Rīgas Juridiskās augstskolas un Ārlietu ministrijas organizētajā gadskārtējā diskusijā par aktuālajiem cilvēktiesību jautājumiem. Savukārt Krimināllietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks Jānis Baumanis sniedz ieskatu starptautiskās sadarbības krimināltiesiskajā jomā tiesiskajā regulējumā.

Biļetenā arī plašs pārskats par Augstākās tiesas tiesnešu un darbinieku komandējumos gūtajām atziņām, kā arī cita Augstākās tiesas un Tieslietu padomes informācija.

“Augstākās tiesas biļetens” tiek izdots divreiz gadā. To saņem visas Latvijas tiesas un citas tieslietu sistēmas iestādes, tas tiek nosūtīts arī bibliotēkām un augstskolu juridiskajām fakultātēm, kā arī ievietots Augstākās tiesas mājaslapā www.at.gov.lv.

 

Augstākās tiesas Biļetens Nr.15

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211