Šobrīd, kad visu domas ir pie kara Ukrainā, arī “Augstākās Tiesas Biļetena” jaunā numura vāks ir Ukrainas krāsās. Rakstām par Latvijas un Eiropas tieslietu sistēmu atbalstu kolēģiem, kā arī stāstām par Ukrainas Augstākās tiesas tiesnešiem, kas mantiju nomainījuši pret karavīra formu.

Jaunajā biļetenā publicēts pārskats par Augstākās tiesas darbu 2021.gadā. Tajā statistika, Senāta departamentu, Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas, Administrācijas un Disciplinārtiesas darba pārskats, kā arī Augstākās tiesas priekšsēdētāja Aigara Strupiša kopsavilkums par tiesas darbu 2021.gadā un uzdevumiem 2022.gadam.

Atskats uz aizvadīto gadu arī Tiesību prakses sadaļā: pārskats par Augstākās tiesas mājaslapā publicētajiem nolēmumiem ar judikatūras tēzēm, par Latvijas prejudiciālo jautājumu lietām Eiropas Savienības Tiesā un tiesu pieteikumiem Satversmes tiesā aizvadītajā gadā, kā arī tēzes nolēmumiem, kuros mainīta Senāta judikatūra.

Sniegts ieskats Augstākās tiesas starptautiskajā konferencē par kasācijas instances nolēmumu lomu un sagatavošanu. Francijas, Igaunijas, Lietuvas, Latvijas Augstāko tiesu, Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnešu priekšlasījumi būs noderīgi ne tikai kasācijas instancei.

Tiesībdomu sadaļā senatores Veronikas Krūmiņas priekšlasījums par administratīvo tiesu lomu konstitucionālās identitātes aizsardzībā, ko papildina senatora palīdzes Montas Krones pārskats par lietām, kurās Senāts pārbaudījis Centrālās vēlēšanu komisijas atteikumus reģistrēt likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu.

Noderīgas atziņas gūstamas no zinātniski analītisko padomnieku publikācijām. Kristīne Zemīte raksta par izaicinājumiem bāriņtiesām izskatīt lietas pēc Satversmes tiesas spriedumiem, bet Oskars Kulmanis un Aleksandra Azeva vērš uzmanību uz pieteikumiem, kas tiek iesniegti Kriminālprocesa likuma 63.nodaļas kārtībā, tas ir, spēkā esošu nolēmumu izskatīšanu sakarā ar materiālo vai procesuālo likuma normu būtisku pārkāpumu.

“Neesi vienaldzīgs pret to, ko tu dari” – intervijā pirms nepilna gada sacīja senatore Dace Mita. Nu šī saruna, kurā viņa stāsta par Administratīvā procesa likuma izstrādāšanu un viņas kā tiesneses vērtībām, publicēta pāragri mūžībā aizgājušās senatores piemiņai.

Vēstures sadaļā Augstākās tiesas un apgabaltiesu tiesnešu biogrāfiskās vārdnīcas atvēršanas pasākums: Augstākās tiesas priekšsēdētāja uzruna, sarunas ar atjaunotās Latvijas tiesu sistēmas pamatlicējiem un neliels ieskats videosižetos, kuros daži tiesneši ļāvuši ielūkoties viņu dzīves lappusēs.

 “Augstākās Tiesas Biļetens” tiek izdots divreiz gadā. To saņem Latvijas tiesas un citas tiesu sistēmas iestādes, bibliotēkas un augstskolu juridiskās fakultātes. Biļetena 24.numurs vēl drukātā veidā top tipogrāfijā, bet elektroniski tas jau pieejams tiesas mājaslapā.

Skatiet šeit: Augstākās Tiesas Biļetens Nr.24

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211