Jaunajā “Augstākās Tiesas Biļetena” numurā publicēts pārskats par Augstākās tiesas darbu 2022.gadā. Tajā statistika, Senāta departamentu, Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas, Administrācijas un Disciplinārtiesas darba pārskats, Augstākās tiesas priekšsēdētāja kopsavilkums par paveikto un darāmo, tieslietu ministres un ģenerālprokurora atziņas par Senāta darbu. Atskats uz aizvadīto gadu arī Tiesību prakses sadaļā.

Tiesībdomu sadaļā interesanti būs lasīt senatora Jāņa Plepa pārdomas par tiesneša lomu valsts attīstībā. Raksta pamatā eseja, ko viņš bija iesniedzis konkursā uz senatora amatu.

Par to, kā pirms 20 gadiem tapa Komerclikums, konferencē “Krietns un rūpīgs saimnieks lielo satricinājumu laikā” atcerējās likuma autoru grupas vadītājs, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs. Publicēts arī viņa priekšlasījums par korporatīvo pārvaldību – par valdes un padomes locekļu atbildību plašākā tiesībpolitiskā skatījumā.

Senatore Dzintra Balta Darba tiesību forumā dalījusies Senāta atziņās par vienlīdzīgu un caurskatāmu darba samaksu – tās lasāmas arī Biļetenā.

Vai mutvārdu process bremzē, vai, gluži otrādi, paātrina tiesas procesu – to pētījusi un par to referējusi zinātniski analītiskā padomniece Elīna Grigore-Bāra. Secinājumi interesanti.

Kas ir actio pauliana prasība un kā tā darbojas Eiropas Savienības tiesībās – par to zinātniski analītiskās padomnieces Viktorijas Soņecas rakstā “Jurisdikcijas noteikšana atbilstoši regulai Nr.1215/2012, ceļot actio pauliana prasību”. Savukārt zinātniski analītiskā padomniece Aleksandra Azeva analizē ziņas, kas raksturo personību, un to nozīmi kriminālprocesā.

Vērtīgas atziņas senatori un darbinieki gūst starptautiskās sadarbības ietvaros – uzņemot viesus Augstākajā tiesā un dodoties komandējumos. Šajā Biļetena numurā – par Eiropas Savienības Tiesas delegācijas vizīti Augstākajā tiesā, par senatoru vizīti Eiropas Cilvēktiesību tiesā un darbinieku vizītēm Eiropas Savienības Tiesā un Norvēģijas Augstākajā tiesā, kā arī citos komandējumos gūtajām atziņām.

Šajā Biļetena numurā tiek sākta jauna rubrika “No otras puses”, kura būs par juristiem. Tās būs sarunas ar senatoriem un Augstākās tiesas darbiniekiem un viņu tuvajiem cilvēkiem – arī juristiem. Pirmā saruna ar Jolantu un Aivaru Uminskiem.   

 

“Augstākās Tiesas Biļetens” tiek izdots divreiz gadā. To saņem Latvijas tiesas un citas tiesu sistēmas iestādes, bibliotēkas un augstskolu juridiskās fakultātes. Biļetena 26.numurs vēl drukātā veidā top tipogrāfijā, bet elektroniski tas jau pieejams tiesas mājaslapā.

Skatiet šeit: Augstākās Tiesas Biļetens Nr.26

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211