Neatkarību! Izturību! Drosmi! Tās ir trīs pamatlietas, ko tiesneši novēl Latvijas tiesu sistēmai otrajā gadu simtā. Un ir vēl desmitiem citu novēlējumu, ko tiesneši, izmantojot mobilās tehnoloģijas, rakstīja vēlējumā tiesu sistēmai Latvijas tiesnešu konferencē. “Augstākās Tiesas Biļetena” jaunākajā numurā publicēti 7.septembra Latvijas tiesnešu konferences materiāli, kuros gan atskats uz tiesu sistēmas simtgadi, gan skats nākotnē, akcentējot tiesneša īpašo lomu un atbildību.

Kā ierasts, Biļetenā plaša Augstākās tiesas un Tieslietu padomes informācija. Augstākās tiesas plēnuma lēmumi un Tieslietu padomes lēmumi tieslietu sistēmai konceptuālos jautājumos, tostarp tiesneša amata kandidātu atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtība.

Tiesībdomu sadaļā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs par tiesu dialogu kā tiesiskuma garantu un labo praksi Augstāko tiesu administrēšanā, Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa par tiesību mācīšanu skolā, Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe par to, kas ir pamatā problēmām finanšu noziegumu apkarošanā. Biļetenā publicētas arī Augstākās tiesas tiesnešu Aigara Strupiša un Anitas Kovaļevskas domas sarunu festivālā “Lampa” diskusijā par to, ko darīt, lai tiesu varai uzticētos 80% Latvijas iedzīvotāju, un Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītājas Anitas Zikmanes ieteikumi, kā tiesu prakses apkopojumi var būt praktisks palīgs un resurss žurnālista darbā. Savukārt šīs nodaļas zinātniski analītiskais padomnieks Aleksandrs Potaičuks raksta par nodokļu tiesībām cilvēktiesību ietvarā un pārrobežu lēmumiem, ko pieņem datu aizsardzības vienas pieturas aģentūras mehānisma ietvaros.

Tiesību prakses sadaļā Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas sagatavots apskats par nozīmīgākajām lietām Augstākās tiesas departamentos 2018.gada pirmajā pusē, tiesu prakses apkopojumu apskats un plašāk par tiesas pienākumiem maksātnespējas lietu vērtēšanā.

Latvijas Senāta simtgadi, kas būs 1918.gada decembrī, Augstākā tiesa sagaida ar daudziem pasākumiem un labiem darbiem. Arī par to šajā Biļetena numurā – par to, kā Cesvainē un Priekuļos godina novadniekus – senatorus, par to, kādi Senāta vēsturiskie materiāli digitalizēti un tagad pieejami ikvienam interesantam, kā arī par senatora Augusta Rumpētera juridiskās bibliotēkas dāvinājumu Augstākajai tiesai. Publicēti arī starptautiskās konferences “Tiesu sistēmu attīstības simtgades ceļš Baltijas valstīs” materiāli, kas ļauj ielūkoties ne tikai Latvijas, bet arī Lietuvas un Igaunijas Augstāko tiesu vēsturiskās attīstības ceļā.

“Augstākās Tiesas Biļetens” tiek izdots divreiz gadā. To saņem Latvijas tiesas un citas tiesu sistēmas iestādes, bibliotēkas un augstskolu juridiskās fakultātes. Biļetena 17.numurs vēl drukātā veidā top tipogrāfijā, bet elektroniski tas jau pieejams tiesas mājaslapā.

Augstākās Tiesas Biļetens Nr.17 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211