Augstākā tiesa kopš šā gada jūnija īsteno projektu „Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā”. Projekta ietvaros laikā no 19. līdz 21.oktobrim Augstākās tiesas pārstāvjiem ir iespēja doties pieredzes apmaiņas braucienā uz Lietuvas Augstāko tiesu.

Pieredzes apmaiņas vizītē piedalās Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas padomnieks Reinis Markvarts, Krimināllietu departamenta priekšsēdētāja palīdze Nora Magone un Administratīvo lietu departamenta tiesneša palīdze Silvija Kuškina.

Lietuvas Augstākajā tiesā kolēģi smelsies pieredzi un diskutēs par nolēmumu pieejamību un judikatūras datubāzēm, lietu izskatīšanas termiņiem, kā arī par Augstāko tiesu sadarbības iespējām ar augstskolām. Pieredzes apmaiņā Lietuvā piedalīsies arī pārstāvji no Ungārijas un Spānijas Augstākajām tiesām.

Projekta rezultātā tiks izdota Rokasgrāmata Augstāko tiesu darba organizācijā, kurā būs iekļauti arī secinājumi no šī pieredzes apmaiņas brauciena.

 

Šis dokuments neatspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Tajā paustais viedoklis un interpretācijas atspoguļo tikai tās autoru uzskatus. Eiropas Komisija nenes nekādu atbildību par šīs informācijas tālāku izmantošanu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211