24. oktobrī Augstākās tiesas darbinieku delegācija viesojās Administratīvajā apgabaltiesā, Rīgas rajona tiesā Jūrmalā un Zemgales rajona tiesā Tukumā, lai savstarpēji apmainītos ar pieredzi, labāk iepazītu pirmās un otrās instances tiesu darbu, kā arī stāstītu par sadarbības iespējām ar Augstāko tiesu. Pieredzes apmaiņas vizītē piedalījās septiņi darbinieki no visām Augstākās tiesas struktūrvienībām – Senāta departamentiem, Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas, Administrācijas un Kancelejas.

Administratīvajā apgabaltiesā Augstākās tiesas darbinieki tikās ar tiesas priekšsēdētāju Māri Vīgantu, priekšsēdētāja vietnieci Sanitu Kanenbergu, tiesnesi Laumu Paegļkalnu, tiesnešu palīgiem un kancelejas darbiniekiem. Tikšanās laikā tika salīdzināts, kā tiek organizēta tiesnešu un palīgu sadarbība un nolēmumu projektu veidošana abās tiesās. Administratīvās apgabaltiesas darbinieki sarunā uzsvēra, ka darbu ļoti atvieglo elektronisko parakstu lietošana. Tiesas priekšsēdētājs Māris Vīgants atzīmēja, ka Administratīvā apgabaltiesa ir lieliska vieta darbinieku izaugsmei, jo daudzi apgabaltiesas darbinieki veiksmīgi startē amatu konkursos Augstākajā tiesā.

Ar Rīgas rajona tiesas Jūrmalā darbiniekiem tiesas priekšsēdētājas palīdzes Ilzes Tjarves vadībā raisījās aktīva diskusija par dažādām praktiskām lietām – tiesu lietu sagatavošanu arhivēšanai, darbu ar elektroniskajiem dokumentiem, tiesnešu palīgu darba specifiku, metodēm, kā sekot procesuālo termiņu ievērošanai. Augstākās tiesas darbinieki saņēma vērtīgus ieteikumus no kolēģiem, kā uzlabot tehnisko darbu ar lietām, lai, saņemot atpakaļ Augstākās tiesas izskatītās lietas, atvieglotu pirmās instances tiesu darbinieku darbu. Interesanti bija vērot, kā Rīgas rajona tiesā notiek pilotprojekts – tiesas klientu aptauja par sniegto pakalpojumu kvalitāti. Rīgas rajona tiesas Jūrmalā darbinieki uzsvēra, ka darbam ar klientiem tiek pievērsta liela uzmanība, gan skaidrojot tiesu lietu dalībniekiem procesa nianses, gan apkalpojot apmeklētājus, kuri klātienē ieradušies iesniegt dokumentus vai iepazīties ar lietām.

Zemgales rajona tiesā Tukumā Augstākās tiesas darbiniekiem bija iespēja aplūkot šogad atjaunoto tiesas namu un iepazīties ar darba apstākļiem tiesas ēkas jaunajā piebūvē. Augstākās tiesas delegācija ar Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieci Adriju Kasakovsku un tiesas darbiniekiem pārrunāja lietu izskatīšanas termiņu vadību, sadarbību ar žurnālistiem, tiesu kanceleju darba nianses. Zemgales rajona tiesas darbinieki atzina, ka nesen notikusī tiesu reforma ir paplašinājusi viņu redzējumu, un pozitīvi vērtēja sadarbību starp rajona tiesu namiem. Augstākās tiesas darbinieki dalījās pieredzē, kur ērti meklēt judikatūru, un aicināja jautājumu gadījumā nebaidīties komunicēt ar kolēģiem Augstākajā tiesā.

Augstākā tiesa šajā gadā organizē darbinieku pieredzes apmaiņas braucienus uz reģionu tiesām, lai labāk iepazītu zemāku instanču tiesu darbu un veicinātu sadarbību. Pirmais brauciens notika maijā uz Jelgavas tiesām. Tiesu dialogu, kas nepieciešams tiesu sistēmas vienotībai un attīstībai, veido ne tikai tiesnešu, bet arī tiesu darbinieku sadarbība un pieredzes apmaiņa.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas projektu vadītājs Jānis Supe

E-pasts: janis.supe@at.gov.lv; tālrunis 67020388