Deviņpadsmitajā 1991. gada barikāžu atceres gadadienā Latvijas valsts apbalvojumu - Barikāžu dalībnieku piemiņas zīmi - saņēma Augstākās tiesas esošie un bijušie darbinieki Inta Ķirse, Biruta Puķe, Valdis Straume un Anda Straume.

Medaļa piešķirta arī tiesnesim Andrejam Lepsem, kurš tajā laikā bija Latvijas Tautas frontes grupas vadītājs Augstākajā tiesā.

1991. gada janvārī, kad cilvēki no visiem Latvijas rajoniem ar autobusiem un smago lauksaimniecības tehniku brauca uz Rīgu un cēla barikādes, lai aizstāvētu likumīgi ievēlēto Latvijas Republikas Augstāko Padomi un vēl starptautiski neatzītās Latvijas valsts valdību, Augstākā tiesa atradās ēkas daļā, kur tagad Rīgas apgabaltiesa. Nocietinājums ap ēku bija īpaši stratēģiski nozīmīgs, jo otrā ēkas daļā arī toreiz atradās valdība.

Inta Ķirse atceras, ka arī traģiskajās barikāžu dienās Augstākajā tiesā notika tiesas sēdes, taču vienlaikus tajā bija arī barikāžu aizstāvju izmitināšanas centrs. Bija sagādātas gultas, kurās uz maiņām atpūsties nāca Rīgas sargi. Pie Augstākās tiesas bija izvietots Madonas rajona postenis, un vīri no Madonas un Ērgļiem arī visbiežāk nakšņoja Augstākajā tiesā. Tiesas darbinieces smērēja sviestmaizes, sildīja zupu un vārīja tēju barikāžu sargiem. Naudu pārtikai ziedoja liela daļa Augstākās tiesas tiesnešu. „Citu domu un šķelšanās Latvijai izšķirošajos brīžos Augstākajā tiesā nebija,” atceras Inta Ķirse.

Piemiņas zīmi piešķir barikāžu dalībniekiem par 1991. gada janvārī un augustā parādīto drošsirdību, pašaizliedzību un iniciatīvu, par ieguldījumu organizatoriskajā un apgādes darbā, kā arī tām personām, kuras morāli un materiāli atbalstīja 1991. gada barikāžu dalībniekus. Tas ir unikāls valsts apbalvojums, ko saņems tikai viena paaudze. Tam nav ne šķiru, ne kārtu - tādu pašu apbalvojumu saņem ministrs, tādu lauku vīrs, un to piešķir arī pēc nāves, jo tā ir ģimenes relikvija. Līdz šim 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmes piešķirtas vairāk kā 25 000 barikāžu dalībniekiem.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211