Piektdien, 30. jūnijā Latvijas Universitātes Lielajā aulā tika dalīti diplomi Juridiskās fakultātes beidzējiem, kuru vidū bija deviņi Augstākās tiesas darbinieki – seši bakalauri un trīs maģistri.

Bakalaura grādu ieguva Senāta Administratīvo lietu departamenta senatoru palīgi Arlita Zariņa un Gatis Bārdiņš, Civillietu tiesu palātas tiesnešu palīgi Santa Kalniņa un Evita Plūmiņa, Senāta kancelejas tiesas sēžu sekretārs Imants Orubs, kā arī Judikatūras nodaļas tiesas sekretārs Gunvaldis Davidovičs. Maģistra grāds tika piešķirts Judikatūras nodaļas konsultantei Norai Magonei, Senāta Administratīvo lietu departamenta senatora palīdzei Ingai Bērtaitei un Senāta Krimināllietu departamenta senatora palīdzei Dacei Rozītei.

Kā tiesu varas pārstāvis uz svinīgo sveikšanu tika uzaicināts Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns, kurš īpaši sveica arī visus savus darbiniekus. Taču mūsu Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore Jautrīte Briede studentu aptaujā tika ievēlēta par labāko pasniedzēju un savā apsveikuma runā visiem absolventiem novēlēja: „Pelnīt daudz naudas, bet lai tā visa būtu tīra”. Senatora palīgs Gatis Bārdiņš runu teica kā Latvijas Universitātes absolvents. Viņš aicināja atcerēties, ko viņiem kā pirmā kursa studentiem pirms pieciem gadiem teica Romiešu tiesību pasniedzēja Arta Jansone. Viņa uz tāfeles lieliem burtiem uzrakstījusi – „Tiesības ir labā un taisnīgā māksla”. Šis tiesību skaidrojums ir jāpatur prātā vienmēr.

Taču tie nebūt nav vienīgie darbinieki, kuri šopavasar ir ieguvuši juridisko kvalifikāciju - Biznesa augstskolu Turība ir absolvējuši divi, Latvijas Policijas akadēmiju viens, bet Latvijas Universitātes bakalauru šonedēļ iegūs vēl viens.