Portugālē 2014.gadā notikusi būtiska tiesu reforma, samazinot tiesu skaitu valstī, tāpat arī pārskatīti organizatoriski tieslietu sistēmas darbības jautājumi. Starptautiskajā novērtējumā Portugāles tiesu sistēma pēdējos gados uzrāda pastāvīgus uzlabojumus dažādos rādītājos, piemēram, ir radusi risinājumus lietu uzkrājumu samazinājumam, tiesvedības termiņu saīsināšanai, digitālo rīku ieviešanai.

Lai iepazītos ar risinājumiem tieslietu sistēmā un Augstāko tiesu darbību, šonedēļ Portugāles tiesu iestādēs viesojas Latvijas Augstākās tiesas delegācija.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs tikās ar Portugāles Augstākās tiesas (Supremo Tribunal de Justiça) viceprezidenti Maria dos Prazeres Beleza,  Augstākās tiesnešu padomes jeb vispārējās jurisdikcijas tiesu Tieslietu padomes (Conselho Superior da Magistratura) pārstāvjiem, kā arī piedalījās Tiesu administrācijas prezentācijā par tiesu sistēmas darbības, attīstības un darbinieku apmācības jautājumiem. Augstākās tiesas delegācija viesojās arī Augstākajā Administratīvajā tiesā (Supremo Tribunal Administrativo) un Tiesnešu un prokuroru mācību iestādē (Centro de Estudos Judiciarios).

Būtiska uzmanība tikšanās sarunās tika pievērsta praktiskiem tiesu funkcionēšanas jautājumiem: tiesnešu atlasei, tiesnešu darba kvalitātes uzraudzībai, tiesu darbinieku atlasei un apmācībai, e-lietas darbībai, tiesnešu noslodzei, noslodzes uzraudzībai un izlīdzināšanai.

Tiesu darbības kvalitatīvai nodrošināšanai nepieciešama laba sadarbība gan materiālās bāzes līmenī, gan personāla resursa jautājumos. Kolēģi Portugālē agrāk starp Tieslietu ministriju (Tiesu administrāciju) un Augstāko tiesnešu padomi nodalītās kompetences jautājumos tagad strādā kopā, lai sasniegtu saliedētu sistēmas attīstību.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane

Vairāk informācijas: Komunikācijas nodaļa: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211