Trešdien, 15.februārī Augstākajā tiesā 15 skolēni no Rīgas, Mālpils, Alūksnes, Cēsīm, Siguldas, Kokneses un Majoriem iepazinās ar Augstākās tiesas tiesnešu, tiesnešu palīgu un Komunikācijas nodaļas darbu.

Pēc īsas iepazīstināšanas ar Latvijas tiesu sistēmu un Augstākās tiesas struktūru „ēnas” devās uz Krimināllietu tiesu palātas tiesas sēdi. Pirms tās tiesnese Ludmila Poļakova viņus iepazīstināja ar krimināllietu iztiesāšanas procesu un konkrētās lietas gaitu. Tad skolēni varēja sekot tiesas procesam. Tiesa lietu bija sākusi izskatīt jau iepriekšējā dienā un „ēnas” piedalījās lietas iztiesāšanas turpinājumā, kuras laikā tiesa, pēc procesa dalībnieku lūguma, mēģināja noskatīties vairākus diskus ar novērošanas kameru ierakstiem. Kā atzina paši skolēni, lai arī šāds process ir savā ziņā garlaicīgs, tas ļauj saprast, ka tiesas sēdē nav tikai aktīva darbība, bet lai lietu izskatītu, ir jāveic arī ilgstošs un monotons darbs.

Pēc tam mūsu „ēnas” pievienojās Ziemeļvalstu ģimnāzijas 12.klašu skolēniem, kas kuplā skaitā (turpat 60) bija ieradušies uz Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājas Veronikas Krūmiņas vadīto tiesību zinību stundu. Gan Ziemeļvalstu ģimnāzijas skolēni, gan „ēnas” atzina, ka šī stunda bijusi interesanta, viņi nebija gaidījuši, ka par nopietnām un sarežģītām lietām var stāstīt tik vienkārši, saprotami, bet tajā pašā laikā – plaši un pamatīgi.

Un tad „ēnas” devās pie saviem „ēnu devējiem” – senatoriem Pētera Dzalbes, Valerijana Jonikāna, Ināras Gardas, Rudītes Vīdušas, Jautrītes Briedes un tiesneses Anitas Poļakovas. Divas „ēnas” bija Administratīvo lietu departamenta senatora palīdzei Arlitai Zariņai, arī Komunikācijas nodaļā bija divas „ēnas”. Skolēni sarunas ar saviem „ēnu devējiem” vērtēja par ļoti vērtīgām un atzina, ka būtu gribējies runāties vēl ilgāk, bet arī tagad informācijas ir tik daudz, ka vajadzīgs laiks, lai visu „sakārtotu”. Skolēnus patiesi priecēja tiesnešu un tiesas darbinieku vienkāršība, inteliģence un ieinteresētība.

Pēc tam skolēniem bija ekskursija muzejā un pa Tiesu pili, bet dienas noslēgumā – tikšanās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču. Priekšsēdētājs, runājot par jurista profesiju, pastāstīja, kā pats vidusskolas gados izvēlē starp jurista, vēsturnieka un žurnālista profesiju pieņēmis lēmumu par studijām Juridiskajā fakultātē un to ne mirkli nav nožēlojis. Kaut arī tiesneša darbs ir psiholoģiski smags, jo pieņemtie lēmumi vienmēr vienai no pusēm nav patīkami, tas tomēr ir ļoti interesants. „Tiesneša darbā iztrūkst rutīnas, jo nav divu vienādu lietu,” sacīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

Bez tam Augstākajā tiesā bez savām ēnām bija vēl arī citas „ēnas”, proti, zvērinātu advokātu birojs „Varul”, iepazīstinot ar advokāta darbu, bija lūdzis iespēju savas sešas „ēnas” atvest uz kādu tiesas sēdi Administratīvo lietu departamentā. Lai sagatavotos tiesas sēdei, departaments jau iepriekš bija sagatavojis izskatāmās lietas īsu aprakstu un pirms sēdes Veronika Krūmiņa skolēniem pastāstīja par administratīvo lietu izskatīšanas procesu. Pēc sēdes biroja advokāti ar skolēniem pārrunāja redzēto un uzdeva viņiem individuālu uzdevumu sastādīt vienas puses argumentus.


Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211