Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa, tālrunis: 7020396

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211

30. janvārī Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītājas amatā darbu sākusi Rasma Zvejniece.
R. Zvejniecei ir 20 gadu pieredze žurnālistikā. Četrpadsmit gadus viņa bijusi Balvu rajona laikraksta „Vaduguns” redaktore un valdes priekšsēdētāja, strādājusi SIA „Reģionālā Prese Diena” Mārketinga nodaļā.
1986. gadā R. Zvejniece ieguvusi žurnālista diplomu Latvijas Valsts universitāte, 2006. gadā – profesionālā maģistra grādu valsts pārvaldē Daugavpils Universitātē. Zināšanas papildinājusi Latvijas Mediju darbinieku mācību centra, Latvijas Universitātes, Ārlietu ministrijas, Lietišķās informācijas dienesta organizētajos un citos kursos un semināros. Pagājušā gada nogalē R. Zvejnieces ģimene pārcēlās dzīvot uz Rīgu, dēls un meita studē Latvijas Universitātē.
Līdz martam R. Zvejniece pildīs arī Augstākās tiesas preses sekretāra pienākumus, bet martā Komunikācijas nodaļa strādās pilnā sastāvā, jo no bērna kopšanas atvaļinājuma darbā atgriezīsies Baiba Kataja, kas Augstākajā tiesā par preses sekretāri sāka strādāt 2002. gadā.
B. Kataja Rīgas Pedagoģijas un vadības augstskolā studējusi pedagoģiju, Vidzemes augstskolā – sabiedriskās attiecības, Latvijas Universitātē ieguvusi maģistra grādu izglītības zinātnēs.
Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa izveidota 2004. gada oktobrī, tās galvenie uzdevumi ir sabiedrības informēšana par Augstākās tiesas darbu, tās nolēmumiem, sadarbības ar medijiem un pasākumu organizēšana, kā arī mājas lapas un muzeja uzturēšana.
Komunikācijas nodaļa ir Augstākās tiesas Administrācijas struktūrvienība, kas pakļauta Administrācijas vadītājam. Šogad Augstākā tiesa plāno uzsākt sabiedrības informēšanas kampaņu par tiesas darbu.