Turpinot papildināt Augstākās tiesas mājaslapu ar lietotājiem interesantu informāciju, Judikatūras sadaļa papildināta ar informāciju par Eiropas Savienības Tiesas nolēmumiem.

Ņemot vērā, ka Eiropas Savienības Tiesa savā mājaslapā www.curia.europa.eu nodrošina nolēmumu publicēšanu, kā arī tajā ir pieejams efektīvs tiesas nolēmumu meklētājs, jaunizveidotā sadaļa Augstākās tiesas mājaslapā tiks veltīta atsevišķiem problēmjautājumiem un aktualitātēm.

Mūsu tiesību piemērotājiem aktuālos nolēmumus plānots apkopot pa mēnešiem, vienlaikus dalot pa tiesību nozarēm, proti, attiecīgi civiltiesību, krimināltiesību un administratīvo tiesību jomā. Būtiski atzīmēt, ka nolēmumu sarakstā netiks apkopoti pilnīgi visi Eiropas Savienības Tiesas nolēmumi. Pirmajā aktuālo nolēmumu kopsavilkumā dots pārskats par 2013.gada septembrī pieņemtajiem nolēmumiem.

Otrs veids, kā Augstākās tiesas mājaslapā tiks izmantoti Eiropas Savienības Tiesas nolēmumi, būs kopsavilkumi par atsevišķiem aktuāliem jautājumiem un procesiem. Pirmais atsevišķo problēmjautājumu kopsavilkums veltīts nolēmumiem saistībā ar eiro ieviešanu.

Apkopojumus par Eiropas Savienības Tiesas judikatūru Augstākajā tiesā nodrošina priekšsēdētāja palīdze Eiropas Savienības tiesību jautājumos Anita Zikmane.

Anitai Zikmanei ir bagāta līdzšinējā darba pieredze – viņa bijusi tiesneša palīdze Eiropas Kopienu tiesā, kā arī Eiropas Kopienu tiesas nodaļas vadītāja un Civiltiesību departamenta direktore Tieslietu ministrijā.

 

Eiropas Savienības Tiesas judikatūras sadaļu Augstākās tiesas mājaslapā skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211