Papildinot latviski tulkoto Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumu arhīvu ar 48 spriedumiem no Tiesībsarga biroja krājumiem, Augstākās tiesas mājaslapā ECT nolēmumu klasifikatorā ievietoto dokumentu skaits sasniedzis 350 vienības.

Augstākās tiesas interneta mājaslapā www.at.gov.lv izveidotais ECT klasifikators ir plašākā publiskā vietne, kur vienkopus pieejami latviski tulkoti ECT nolēmumi – spriedumi, lēmumi un kopsavilkumi par spriedumiem. Šeit ievietoti spriedumi un lēmumi, kas publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, ECT mājaslapā un Valsts Valodas centra mājaslapā, kā arī nolēmumi, kas tulkoti pēc Ministru kabineta pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās biroja, Latvijas Cilvēktiesību centra un Tiesībsarga biroja pasūtījuma. Tie ir spriedumi un lēmumi ne tikai lietās pret Latviju, bet arī pret citām valstīm, ja lietās risinātie jautājumi ir aktuāli arī Latvijā.

Datubāzē tiek ievietoti arī Ārlietu ministrijas Preses un informācijas nodaļas sagatavotie informatīvie kopsavilkumi par ECT izspriestajām lietām pret Latviju.

Turklāt Augstākās tiesas mājaslapā ievietotie ECT nolēmumi tiek sistematizēti atbilstoši Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai un tās protokoliem, kas klasifikatoram piešķir īpašu vērtību. Sistematizāciju sākotnēji veica  Ministru kabineta pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās birojs, bet šobrīd – Augstākā tiesa.

Nolēmumus iespējams meklēt arī pēc pieteicēja uzvārda, kā arī meklētājā ierakstot lietas numuru vai valsti, pret ko ir prasība.

ECT nolēmumu datubāze tiek regulāri papildināta.

Skatiet: www.at.gov.lv/Judikatūra/ ECT nolēmumu arhīvs

Tāpat Augstākās tiesas mājaslapas Judikatūras sadaļā tiek publicēti Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas sagatavoti būtisku ECT nolēmumu atziņu tematiski apkopojumi.

Šobrīd pieejami divi šādi apkopojumi – par ECT praksi, līdzsvarojot tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību un izteiksmes brīvību, un par apcietinājuma pamatotību.

Skatiet: www.at.gov.lv/Judikatūra/ ECT nolēmumu arhīvs/ ECT spriedumu apkopojumi

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211