Pēc diviem gadiem, 2017.gadā, kad būs Latvijas Senāta senatora, Latvijas Universitātes profesora Vladimira Bukovska 150.jubilejas gads, Augstākā tiesa sadarbībā ar Bukovska dzimtu varētu rīkot tam veltītus pasākumus, piemēram, organizēt konferenci vai līdzdarboties Latvijas civiltiesību klasiķa izcilās „Civilprocesa mācību grāmatas” izdošanā – šāds priekšlikums pārrunāts, Bukovska mazmazdēlam Igoram Bukovskim tiekoties ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču.

Otrdien, 20.oktobrī, viens no plašās Bukovska dzimtas pēctečiem Igors Bukovskis viesojās Augstākajā tiesā, lai iepazītos ar materiāliem par Latvijas Senātu un senatoru Vladimiru Bukovski, kas glabājas Augstākās tiesas muzejā.

Viņš bija atnesis arī Bukovsku dzimtas relikvijas – Valsts prezidenta Vladimiram Bukovskim dāvināto 1937.gada Civillikumu, ko tā izstrādāšanas darba grupas vadītājs pats nesaņēma, jo īsi pirms tā spēkā stāšanās mira.

Bukovsku dzimta rūpīgi glabā arī Vladimira Bukovska apbalvojumus – visu Baltijas valstu – Latvijas, Igaunijas un Lietuvas – augstākos ordeņus, Krievijas Svētās Annas ordeni, kā arī Latvijas universitātes doktora nozīmi un citus apbalvojumus.

Bukovsku dzimtai ir savs ģerbonis, kas rotā īpašu dzimtas vēstures grāmatu, ko savām rokām veidojis Vladimira Bukovska dēls Dmitrijs, kas arī bija jurists, prokurors un pasniedzējs Latvijas Universitātē. Tagad to glabā Dmitrija mazdēls, arī jurists Igors Bukovskis, kurš šobrīd dara savu sirdsdarbu – viņš pasaules ūdeņos vada jahtu „Lettland”, iegūst godalgotas vietas pasaules burāšanas čempionātos un eksaminē jaunos burātājus.

Tiesību zinātņu doktors Vladimirs Bukovskis (1867–1937) Latvijas brīvvalsts pirmajā laikā bija Latvijas Universitātes civiltiesību pasniedzējs un profesors, Latvijas Senāta Civilās kasācijas departamenta senators 1934.–1937.gadā, Tieslietu ministrijas juriskonsults, piedalījies daudzu likumprojektu izstrādāšanā. Viens no Civillikuma autoriem, vadījis visas trīs šī likuma izstrādāšanas komisijas 1920.–1937. gadā.

.

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211