No 24. līdz 27.augustam Ratniekos notiek ikgadējais konstitucionālās tiesībpolitikas seminārs, kurā pulcējas dažādu profesiju juristi, valsts tiesībpolitikas veidotāji un citi interesenti. Šīgada semināra temati ir:  tiesību principa satura atvasināšana, pienācīga likumdošana, Eiropas Savienības vērtības un Latvijas pamattiesības, vārda brīvība un preses brīvība, akadēmiskā brīvība un tiesību zinātne.

Ar priekšlasījumiem un kā diskusiju vadītāji seminārā piedalās tieslietu sektorā atzītas autoritātes, viņu vidū šogad arī Augstākās tiesas pārstāvji: Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs, Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, senatores Dace Mita, Anita Kovaļevska, Lauma Paegļkalna un Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane. Augstākās tiesas pārstāvji aicina klātesošos diskutēt par Eiropas Savienības Tiesas judikatūru, labas pārvaldības tvērumu un tiesību principa neievērošanas tiesiskajām sekām, tiesību normām un to mērķiem, cilvēka cieņu demokrātiski tiesiskā valstī un indivīda pienākumiem un atbildību, vārda un preses brīvību, juridisko profesiju nepieciešamību.

Konstitucionālās tiesībpolitikas seminārs ir starpaugstskolu sociālo zinātņu lietpratēju un valsts politikas veidotāju kopīgs forums. Tas ietver deviņus saistītus priekšlasījumus, diskusijas un domnīcas, kurās iezīmē nākotnes izaicinājumu juridisko reljefu. Semināru rīko Publisko tiesību institūts sadarbībā ar Administratīvo tiesnešu biedrību un Latvijas Tiesnešu biedrību, Tieslietu ministriju un Latvijas Universitāti. Semināru atbalsta Saeima, Valsts prezidenta kanceleja, Satversmes tiesa, Augstākā tiesa, Tiesu administrācija un Tiesnešu mācību centrs.

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv