Eiropas Cilvēktiesību tiesā (ECT) Strasbūrā tiesas sēdē 9. decembrī, kurā izskatīja „A, B un C abortu lietu pret Īriju” kā klausītāji piedalījās Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senatore Ināra Garda, Krimināllietu tiesu palātas tiesnese Inguna Radzeviča un Senāta tiesas sēžu sekretāre Ilga Vekmane. Augstākās tiesas tiesneši un darbinieki regulāri izmanto iespēju piedalīties ECT sēdēs un gūt pieredzi, tiekoties ar Latvijas un citu valstu tiesnešiem un speciālistiem.

ECT mutvārdu sēdes tiek noturētas reti. Tās notiek atklātā tiesas procesā, un uz sēdi var pieteikties delegācijas no visas pasaules. Šajā reizē uz tiesas sēdi bez Latvijas Augstākās tiesas pārstāvēm bija ieradušies arī pārstāvji no Kanādas Augstākās tiesas, no Krievijas u.c.. Bija ieradušies studenti no Vācijas un Francijas, kā arī citas ieinteresētās personas.

Pēc tiesas sēdes Augstākās tiesas pārstāves tikās ar ECT juristu no Latvijas Kristapu Tamužu, ECT tiesnesi no Lietuvas Danuti Jočieni (Danuté Jočiené) un ECT tiesnesi no Serbijas Dragoļubu Popoviču (Dragoljub Popović) un apsprieda aktuālus jautājumus, kas attiecas uz Latvijas tiesvedībā esošiem tiesību jautājumiem, piemēram, saistībā ar pensiju lietām, Talsu traģēdijas lietu u.c.

Kristaps Tamužs iepazīstināja ar lietas ienākšanas kārtību ECT, to reģistrāciju un tālāko virzību, par statistiku kopumā un to iesniegumu statistiku, kuri ienāk no Latvijas, kā arī pastāstīja par pēdējiem ECT spriedumiem, kas pieņemti attiecībā uz sūdzībām pret Latvijas valsti.

ECT tiesnese no Lietuvas stāstīja par spriedumiem, kuri attiecas uz Lietuvu, un salīdzināja Latvijas un Lietuvas pieredzi lietās un kopējās tendences. ECT tiesnesis no Serbijas stāstīja par tendencēm jaunākajos ECT spriedumos īpašuma tiesību jautājumos un prezentēja savu nesen izdoto grāmatu par īpašumu cilvēktiesību izpratnē (Protecting Property In European Human Rights Law), ko uzdāvināja arī Augstākās tiesas bibliotēkai.

Vislielākais sūdzību skaits ECT ir saņemts no Krievijas (aptuveni 27000 sūdzības), no Turcijas (aptuveni 9000 sūdzības), Polijas (aptuveni 9000 sūdzības) un Rumānijas (aptuveni 9000 sūdzības). No Latvijas gadā saņemtas aptuveni 400 sūdzības. No visām saņemtajām lietām ECT Komiteja noraida aptuveni 80-90%, kuras ir tā sauktās acīmredzami nepieņemamas lietas, visbiežāk sakarā ar to, ka iesniedzējs nav izpildījis visus noteiktos kritērijus, lai sūdzība tiktu pieņemta. Sūdzības, kuras pieņem izskatīšanai, skata ECT Palāta parasti 7 tiesnešu sastāvā. Palāta var izlemt, vai sūdzība nododama skatīšanai Lielajai Palātai. Parasti Lielajai Palātai nodod lietas, kurās pastāv konfliktējama judikatūra, jāmaina pastāvošā judikatūra un sensitīvās lietas. Lielās Palātas mutvārdu procesa tiesas sēdes interesentiem ir iespēja noskatīties internetā ECT mājas lapā (http://www.echr.coe.int). Video tiek ievietots mājas lapā attiecīgās tiesas sēdes dienas pēcpusdienā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211