Pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) tiesneses Inetas Ziemeles uzaicinājuma Senāta Krimināllietu departamenta senators Pēteris Dzalbe, Krimināllietu tiesu palātas tiesnesis Pēteris Opincāns, Administrācijas vadītāja Anita Kehre, Sūdzību izskatīšanas nodaļas konsultante Biruta Puķe un Senāta Administratīvo lietu departamenta senatores palīgs Gatis Bārdiņš Strasbūrā tikās gan ar ECT tiesnešiem un darbiniekiem, gan Eiropas Padomē strādājošiem Latvijas pārstāvjiem.

20.septembrī Latvijas delegācijai bija iespēja arī apmeklēt tiesas sēdi lietā „Kononovs pret Latviju”, pēc kuras ECT būs jāizlemj, vai pieņemt lietu izskatīšanai. Vasīlijs Kononovs, kuru Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta 2004.gada 30.aprīlī atzina par vainīgu kara noziegumu izdarīšanā Otrā pasaules kara laikā, ir iesniedzis pieteikumu ECT par vairāku Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas pantu iespējamiem pārkāpumiem. Iesniedzējs uzskata, ka ir ticis nepamatoti notiesāts par nodarījumiem, par kuriem to izdarīšanas brīdī nebija paredzēta kriminālatbildība, un ka viņam nācies pirmstiesas apcietinājumā pavadīt gandrīz divus gadus, kas nodarījis kaitējumu viņa veselībai.

Vēlāk pēc tiesas sēdes Satu Heikila (Satu Heikkila), ECT spriedumu izpildes departamenta pārstāve, iepazīstināja Latvijas pārstāvjus ar spriedumu izpildes procesu. Viņa minēja, ka lietā zaudējušajai valstij dažkārt ir jāveic arī izmaiņas likumos, novēršot sistēmas trūkumus. Piemēram, Latvijai ir pienākums nodrošināt lietu izskatīšanas savlaicīgumu.

Savukārt Venēcijas komisijas Konstitucionālo tiesību nodaļas vadītājs Šnutcs Dūrs (Schnutz Dürr) pastāstīja par Venēcijas komisiju, kurā pārstāvētas visas Eiropas Padomes dalībvalstis un piecas citas valstis. Šī komisija sniedz padomus konstitucionālo tiesību jomā. Piemēram, minētā komisija ir paudusi viedokli par konstitucionālās sūdzības ieviešanu Latvijā. Šobrīd Venēcijas komisija gatavo atzinumu par tieslietu padomēm, kurš varētu būt nozīmīgs arī Latvijai saistībā ar Tieslietu padomes tiesisko regulējumu jaunajā Tiesu iekārtas likumā.

Delegācijai bija iespēja novērtēt arī ECT bibliotēku un tās apjomīgo datubāzi http://www.echr.coe.int/Library, gūstot ierosmi bibliotēkas izveidei Augstākajā tiesā. Administrācijas vadītāja apsolīja papildināt ECT bibliotēkas krājumus ar jaunākajiem Augstākās tiesas Senāta nolēmumu sējumiem.

Piektdien, 21.septembrī P. Dzalbe un P. Opincāns ar Latvijas Republikas vēstnieku Eiropas Padomē Pēteri Kārli Elfertu un Ministru kabineta pārstāvi starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās Ingu Reini apsprieda pret Latviju iesniegtos pieteikumus ECT un turpināja diskusiju par spriedumu izpildi. Latvijas tiesnešus pārsteidza ievērojamais ECT darba apjoms, kā arī Latvijas valdības pārstāvja biroja spēja ar nelieliem administratīvajiem resursiem nodrošināt kvalitatīvu pārstāvību.

Vienlaikus A. Kehre, B. Puķe un G. Bārdiņš ar I. Ziemeli pārrunāja iespējamos risinājumus, kā pilnveidot Augstākās tiesas Sūdzību izskatīšanas nodaļas darbu. I. Ziemele uzsvēra, ka Latvijā ir nepieciešams nostiprināt principu res judicata, izskaužot masveidīgu sūdzēšanos par spriedumiem, kuri ir stājušies spēkā. Par šādu nepieciešamību liecina arī lielais skaits nepamatoto sūdzību, kuras saņem Sūdzību izskatīšanas nodaļa un kurās lūgts ierosināt disciplinārlietu pret tiesnesi par pārkāpumiem lietas izskatīšanā. Vizīti Augstākās tiesas delegācija noslēdza, apmeklējot Eiropas Padomi un iepazīstoties ar tās darbības principiem.

Šī bija jau trešā Augstākās tiesas delegācijas vizīte ECT. Pateicoties I. Ziemeles entuziasmam un profesionālajai sadarbībai, Augstākās tiesas pārstāvjiem bija iespēja gūt nenovērtējamu pieredzi un pilnveidot izpratni par cilvēktiesību aizsardzību. Jāpiebilst, ka Strasbūrā viesojās arī četri Satversmes tiesas pārstāvji.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211