Pirmdien, 2. maijā Augstākās tiesas tiesneši plēnumā vēlēs Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieku, Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētāju, Disciplinārtiesas locekli un Centrālās vēlēšanu komisijas locekli.

Pēc ilggadējā Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētāja Pāvela Gruziņa aiziešanas no senatora amata 1. aprīlī, plēnumam jāvēlē jauns departamenta priekšsēdētājs.

Likuma „Par tiesu varu” 44. panta otrajā daļā noteikts, ka Senāta departamentu un tiesu palātu priekšsēdētājus ievēlē Augstākās tiesas plēnums. Senāta departamentu un tiesu palātu priekšsēdētāju pilnvaru laiks ir pieci gadi.

Pāvels Gruziņš, atkārtoti pārvēlēts, kopš 1990. gada bija arī Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks. Plēnumam no Senāta departamentu un tiesu palātu priekšsēdētāju vidus jāievēlē jauns Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks. Otrs Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks, atkārtoti pārvēlēts 2009. gadā, ir Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars.

Likuma „Par tiesu varu” 50. pantā noteikts, ka divus Augstākās Tiesas priekšsēdētāja vietniekus ievēlē plēnums uz septiņiem gadiem no Senāta departamentu priekšsēdētāju un tiesu palātu priekšsēdētāju vidus, ievērojot dzimumu vienlīdzīgas pārstāvības principu.

Plēnumam jāievēl arī Disciplinārtiesas loceklis no Senāta Administratīvo lietu departamenta, jo senators Normunds Salenieks, kurš šajā amatā tika ievēlēts, izveidojot Disciplinārtiesu 2010. gadā, pārgājis darbā uz Senāta Civillietu departamentu.

Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma 2.1 pants nosaka, ka Disciplinārtiesas sastāvā ir seši Augstākās tiesas Senāta tiesneši (pa diviem no Civillietu departamenta, Krimināllietu departamenta un Administratīvo lietu departamenta), kurus uz pieciem gadiem ievēlē Augstākās tiesas plēnums. Disciplinārtiesa tiek sasaukta Augstākās tiesas Senātā Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu tiesiskuma izvērtēšanai.

Augstākās tiesas plēnumam jāpārvēl tiesnešu pārstāvis Centrālajā Vēlēšanu komisijā. Kopš 2009. gada šos pienākumus pilda Senāta Krimināllietu departamenta senators Pēteris Dzalbe.

Likuma "Par Centrālo vēlēšanu komisiju" 1. pants nosaka, ka Saeima ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tās sanākšanas izveido Centrālo vēlēšanu komisiju kā pastāvīgi darbojošos valsts institūciju. Saskaņā ar likuma 2. pantu CVK sastāvā ir astoņi Saeimas ievēlēti locekļi un viens loceklis, ko no tiesnešu vidus ievēl Augstākā tiesa savā plēnumā.

Paredzēts, ka plēnuma sākumā tiesneši apstiprinās jaunā redakcijā Augstākās tiesas plēnuma reglamentu. Reglaments regulē plēnuma darbību, nosaka tā kompetenci, sasaukšanas, sagatavošanas, balsošanas kārtību un citus jautājumus. Līdzšinējais Augstākās tiesas plēnuma reglaments apstiprināts 2006. gadā.

Plēnuma darba kārtības projektu skatīt šeit

 

Plēnums notiks Augstākās tiesas 146. zālē. Sākums plkst. 14.00.

Žurnālistiem caurlaides jāpiesaka Komunikācijas nodaļā, tālrunis 67020396.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211