Augstākās tiesas plēnumā, kas notiks 4.septembrī, tiesneši pārvēlēs trīs Disciplinārtiesas locekļus un arī Disciplinārtiesas priekšsēdētāju.

Pagājuši pieci gadi, kopš saskaņā ar likumu „Par tiesu varu” un Tiesnešu disciplinārās atbildības likumu Augstākās tiesas sastāvā tika izveidota Disciplinārtiesa un uz piecu gadu pilnvaru termiņu ievēlēti pirmie seši Disciplinārtiesas locekļi.

Dažādu iemeslu dēļ daļa no Disciplinārtiesas locekļiem ir nomainījušies, līdz ar to vēlāk ievēlēto locekļu pilnvaru termiņš turpinās. Taču trīs no pirmajiem tiesnešiem Disciplinārtiesā ir strādājuši visus piecus gadus, un viņu pilnvaru termiņš beidzas 30.augustā. Tie ir Mārīte Zāģere no Civillietu departamenta, Anita Nusberga no Krimināllietu departamenta un Andris Guļāns no Administratīvo lietu departamenta. Mārīte Zāģere ir arī Disciplinārtiesas priekšsēdētāja.

Līdz ar to Augstākās tiesas plēnumam būs jāievēl pa vienam Disciplinārtiesas loceklim no katra departamenta. Disciplinārtiesas priekšsēdētājs jāapstiprina no Disciplinārlocekļu vidus.

Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma 2.1 pants noteic, ka Disciplinārtiesas sastāvā ir seši Augstākās tiesas tiesneši (pa diviem no Civillietu departamenta, Krimināllietu departamenta un Administratīvo lietu departamenta), kurus uz pieciem gadiem ievēlē Augstākās tiesas plēnums. Disciplinārtiesas loceklis nevar vienlaikus būt Tieslietu padomes, Tiesnešu disciplinārkolēģijas, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas vai Tiesnešu ētikas komisijas loceklis.

Disciplinārtiesa Augstākajā tiek sasaukta pārsūdzēto Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas negatīvo atzinumu tiesiskuma pārbaudīšanai, kā arī pārsūdzēto ģenerālprokurora lēmumu par disciplinārsodu piemērošanu izskatīšanai.

 

Augstākās tiesas plēnums notiks piektdien, 4.septembrī, Augstākās tiesas 146.zālē. Sākums plkst.9.30.

Žurnālistiem caurlaides pieteikt Komunikācijas nodaļā, tālrunis 67020396, 28652211, e-pasts rasma.zvejniece@at.gov.lv.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211