Piektdien, 16. martā sanāks Augstākās tiesas plēnums jeb tiesnešu kopsapulce, lai izvērtētu 2011. gada darbu un vēlētu tiesnešu pārstāvjus vairākās pašpārvaldes institūcijās un Centrālajā vēlēšanu komisijā.

Augstākās tiesas struktūrvienību darbu analizēs to vadītāji – Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs Zigmants Gencs, Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe, Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars, Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētājs Ervīns Kušķis, kā arī Judikatūras nodaļas vadītājs Pāvels Gruziņš un Administrācijas vadītāja Sandra Lapiņa. Kopsavilkumu par Augstākās tiesas darbu 2011. gadā un uzdevumiem 2012. gadā sniegs Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.

Ar statistiku par tiesu lietu izskatīšanu Augstākajā tiesā 2011. gadā var iepazīties tiesas interneta mājas lapā www.at.gov.lv sadaļā Tiesas informācija/ Statistika.

Plēnuma darba kārtībā arī vairākas vēlēšanas.

Tā kā līdzšinējais Disciplinārtiesas priekšsēdētājs Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks, Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe ievēlēts par Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētāju, plēnumā būs jāievēl jauns Discipilnārtiesas loceklis un Disciplinārtiesas priekšsēdētājs. Disciplinārtiesa tiek sasaukta Augstākās tiesas Senātā Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sniegto negatīvo atzinumu tiesiskuma izvērtēšanai. Disciplinārtiesas sastāvā Augstākās tiesas plēnums ievēl sešus Augstākās tiesas senatorus – divus no katra departamenta.

Tiesnešiem plēnumā būs jāievēl arī Augstākās tiesas plēnuma sekretārs, jo Inārai Gardai, kas par plēnuma sekretāri ievēlēta 2009. gadā, beidzies pilnvaru termiņš. Saskaņā ar plēnuma reglamentu plēnuma sekretārs ir no Augstākās tiesas tiesnešu vidus uz trīs gadiem ievēlēts tiesnesis.

Un vēl vienas vēlēšanas – plēnumā būs jāpārvēl Centrālās vēlēšanu komisijas loceklis. Centrālās vēlēšanu komisijas sastāvā ir deviņi locekļi, no kuriem priekšsēdētāju un septiņus locekļus ievēl Saeima, bet vienu locekli no tiesnešu vidus – Augstākā tiesa savā plēnumā. Saskaņā ar likumu „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” kārtējām Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanām jānotiek ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc jaunās Saeimas sanākšanas. Līdz šim Centrālās vēlēšanu komisijas loceklis no tiesnešu vidus bija Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe.

Plēnums sāksies plkst. 9.30 Augstākās tiesas 146. zālē. Plēnuma sēdes ir atklātas un mediju pārstāvji tiek laipni aicināti būt klāt Augstākās tiesas tiesnešu kopsapulcē.

 

Pēc plēnuma plkst. 15.00 Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs aicina žurnālistus uz preses konferenci par aizvadītā gada Augstākās tiesas darba izvērtējumu.

Caurlaides žurnālistiem jāpiesaka Komunikācijas nodaļā, tālrunis 67020396, 28652211.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211