Augstākās tiesas plēnumā jeb tiesnešu kopsapulcē, kas notiks piektdien, 22.aprīlī, tiesneši vēlēs Krimināllietu departamenta priekšsēdētāju un vienu Disciplinārtiesas locekli.

Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs ir jāpārvēl, jo līdzšinējam priekšsēdētājam Pēterim Dzalbem beidzas pilnvaru termiņš amatā, kurā viņš ir kopš 2011.gada.

Saskaņā ar likumu “Par tiesu varu” Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētājus ievēlē Augstākās tiesas plēnums. Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētāju pilnvaru laiks ir pieci gadi. Nav noteikts ierobežojums, cik termiņus viens tiesnesis var pildīt departamenta priekšsēdētāja pienākumus.

Plēnumā arī otras vēlēšanas – jāievēl Disciplinārtiesas loceklis no Administratīvo lietu departamenta tiesnešu vidus, jo tiesnesei Vēsmai Kakstei beidzas pilnvaru termiņš šajā amatā.

Disciplinārtiesas sastāvā ir seši Augstākās tiesas tiesneši, no katra departamenta pa diviem, kurus uz pieciem gadiem ievēlē Augstākās tiesas plēnums.

Disciplinārtiesa Augstākajā tiesā tiek sasaukta pārsūdzēto Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu tiesiskuma izvērtēšanai, pārsūdzēto tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanā Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sniegto negatīvo atzinumu tiesiskuma pārbaudīšanai un pārsūdzēto ģenerālprokurora lēmumu par disciplinārsodu piemērošanu izskatīšanai.

 

Augstākās tiesas plēnums notiks piektdien, 22.aprīlī, Augstākās tiesas 461.zālē. Sākums plkst.10.00.

Plēnuma sēdes ir atklātas. Mediju pārstāvjiem caurlaides jāpiesaka Komunikācijas nodaļā, tālrunis 67020396, 28652211, e-pasts rasma.zvejniece@at.gov.lv.