Piektdien, 21. februārī, Augstākās tiesas plēnums jeb tiesnešu kopsapulce izvērtēs Augstākās tiesas darbu 2013.gadā, izvirzīs Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātu un vēlēs Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētāju.

Augstākās tiesas plēnumam jāpieņem lēmumu par viena tiesneša ieteikšanu apstiprināšanai par Satversmes tiesas tiesnesi. Aicināti pieteikties uz šo bija visi Latvijas tiesneši, gatavību kandidēt pauduši divi tiesneši – Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesnese Ludmila Poļakova un Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnesis Aldis Laviņš.

Vakanta tiesneša vieta Satversmes tiesā radusies sakarā ar Satversmes tiesas tiesneses Aijas Brantas pilnvaru termiņa beigšanos 24.martā. Viņu šajā amatā Saeima pirms 10 gadiem apstiprināja pēc Augstākās tiesas plēnuma priekšlikuma. Saskaņā ar Satversmes tiesas likumu Saeima citu tiesnesi apstiprina pēc tās pašas institūcijas priekšlikuma, kura bija izvirzījusi iepriekšējā tiesneša kandidatūru.

Plēnuma darba kārtībā arī Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētāja vēlēšanas, jo Ervīnam Kušķim beidzas piecu gadu pilnvaru termiņš palātas priekšsēdētāja amatā. Nākamais Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētāja termiņš gan būs tikai nepilns gads, jo saskaņā ar grozījumiem likumā „Par tiesu varu” un Augstākās tiesas reorganizāciju Krimināllietu tiesu palāta Augstākās tiesas sastāvā pastāv līdz 2014.gada 31.decembrim.

Lielākā plēnuma dienas kārtības daļa būs veltīta Augstākās tiesas aizvadītā gada darba izvērtējumam. Struktūrvienību darbu analizēs to vadītāji – Civillietu departamenta priekšsēdētājs Zigmants Gencs, Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe, Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars, Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētājs Ervīns Kušķis, Judikatūras nodaļas vadītājs Pāvels Gruziņš un Administrācijas vadītāja Sandra Lapiņa. Kopsavilkumu par Augstākās tiesas darbu 2013.gadā un turpmākajiem uzdevumiem sniegs Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. Ar detalizētu statistikas pārskatu par tiesu lietu izskatīšanu Augstākajā tiesā 2013.gadā var iepazīties tiesas interneta mājaslapā www.at.gov.lv sadaļā Tiesvedība/ Statistika.

Plēnumā piedalīties aicināts ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers un tieslietu ministre Baiba Broka.

Augstākās tiesas plēnums sāksies plkst.9.30 Augstākās tiesas 146.zālē.

Darba kārtību skatiet šeit.

Plēnuma sēdes ir atklātas, mediju pārstāvji aicināti būt klāt Augstākās tiesas tiesnešu kopsapulcē.

Caurlaides žurnālistiem jāpiesaka Komunikācijas nodaļā, tālrunis 67020396, 28652211.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211