Par Augstākās tiesas plēnuma sekretāri plēnums 24.oktobrī atkārtoti ievēlēja Senāta Civillietu departamenta senatori Mariku Senkāni.

Augstākās tiesas plēnuma reglamentā noteikts, ka plēnuma sekretārs tiek ievēlēts uz triju gadu termiņu.

Plēnuma sekretārs izstrādā plēnuma darba kārtības un lēmumu projektus, apkopo plēnumā izteiktos priekšlikumus, skaita balsis atklātā balsojumā un gatavo plēnuma protokolu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211