Pirmdien, 30. augustā tiek sasaukts Augstākās tiesas tiesnešu plēnums. Tiesnešu kopsapulcē jāievēl pārstāvji tiesnešu pārvaldes institūcijām un struktūrvienību vadītāji.  

Plēnumā jāizraugās viens Augstākās tiesas pārstāvis jaunajai tiesu sistēmas institūcijai – Tieslietu padomei, kuras izveidošana paredzēta saskaņā ar šī gada 3. jūnijā pieņemtajiem grozījumiem likumā „Par tiesu varu”. Tieslietu padomi vada Augstākās tiesas priekšsēdētājs. Pastāvīgie Tieslietu padomes locekļi ir Satversmes tiesas priekšsēdētājs, tieslietu ministrs, Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs, ģenerālprokurors, Zvērinātu advokātu padomes, Zvērinātu notāru padomes un Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētāji. Vēl Tieslietu padomes sastāvā ir viens Augstākās tiesas plēnuma ievēlēts tiesnesis un seši Tiesnešu konferences ievēlēti pārstāvji.  

Savukārt grozījumi likumā „Par tiesu varu” un Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā paredz Augstākās tiesas Senātā izveidot Disciplinārtiesu, kas izvērtēs pārsūdzēto Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu tiesiskumu. Disciplinārtiesas sastāvā plēnumā jāievēl sešus senatorus – pa diviem no Civillietu departamenta, Krimināllietu departamenta un Administratīvo lietu departamenta. No viņu vidus plēnumam jāapstiprina Disciplinārtiesas priekšsēdētāju. Disciplinārtiesas loceklis nevar vienlaikus būt Tieslietu padomes, tiesnešu disciplinārkolēģijas, tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas vai Tiesnešu ētikas komisijas loceklis.

Plēnuma darba kārtībā ir arī Senāta Krimināllietu departamenta un Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāju vēlēšanas. Līdzšinējiem vadītājiem Pāvelam Gruziņam un Gunāram Aigaram beidzies piecu gadu pilnvaru termiņš šajos amatos. Pirms vēlēšanām Pāvels Gruziņš sniegs atskaiti par darbu Krimināllietu departamenta priekšsēdētāja amatā un Gunārs Aigars – Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāja amatā.

Plēnums notiks Augstākās tiesas 146. zālē. Sākums plkst. 14.00.

Žurnālistiem caurlaides jāpiesaka Komunikācijas nodaļā, tālrunis 67020396.

Augstākās tiesas plēnuma darba kārtību skatiet šeit.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211