14. martā notiks Augstākās tiesas gada pārskata plēnums, kurā tiesneši izvērtēs 2007. gada darba rezultātus un noteiks turpmākos rīcības virzienus.

Ziņojumus par Senāta departamentu darbības rezultātiem sniegs departamentu vadītāji Valerijans Jonikāns, Pāvels Gruziņš un Veronika Krūmiņa un Tiesu palātu priekšsēdētāji Gunārs Aigars un Ivars Bičkovičs.

Judikatūras nodaļas vadītāja Zigrīda Mita atskaitīsies par Augstākās tiesas darbu vienotas tiesu prakses veidošanā. Pirmo reizi ziņojumu plēnumā sniegs arī 2007. gadā jaunizveidotās struktūrvienības – Sūdzību izskatīšanas nodaļas – vadītāja vietniece Vaira Avotiņa.

Administrācijas vadītāja Anita Kehre ziņos ne tikai par Administrācijas darba rezultātiem 2007. gadā, bet arī par Administrācijas 2005. – 2007. gada stratēģisko mērķu izpildi.

Kopsavilkumu par Augstākās tiesas darbības rezultātiem dos Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns. Tā kā jūnijā beidzas A. Guļāna Augstākās tiesas priekšsēdētāja pilnvaru termiņš, priekšsēdētāja ziņojumā būs ietverts arī tiesas darba vērtējumu savā pilnvaru termiņa septiņgadē kopumā.

Plēnums ir Augstākās tiesas Senāta un tiesu palātu tiesnešu kopsapulce. Plēnuma kompetencē ir analizēt Augstākās tiesas gada darba rezultātus, finanšu un saimnieciskā darba pārskatu un apspriest turpmākos uzdevumus.
 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211