Augstākās tiesas plēnums šodien uzklausīja un apsprieda senatores Marikas Senkānes ziņojumu par prokurora atlaišanas pamatu pārbaudi, uzklausīja ģenerālprokuroru Ēriku Kalnmeieru un tieslietu ministru Jāni Bordānu un  atzina, ka ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera atlaišanai nav pamata.

Lēmumu veikt pārbaudi, vai ir pamats ģenerālprokurora atlaišanai no amata, Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņēma, pamatojoties uz Prokuratūras likuma 41.panta otro daļu, pēc 39 Saeimas deputātu pieprasījuma. Deputāti bija norādījuši divus no Prokuratūras likumā paredzētajiem ģenerālprokurora atlaišanas pamatiem – ģenerālprokurora neatbilstību nevainojamas reputācijas prasībām un tīšu likumpārkāpumu vai nolaidību, pildot dienesta pienākumus, kā rezultātā iestājušās būtiskas kaitīgas sekas.

Senatore Marika Senkāne, kura bija pilnvarota veikt pārbaudi par deputātu pieprasījumā norādītajiem faktiem, savā ziņojumā konstatēja, ka tajā norādītie pārkāpuma fakti pārbaudes gaitā nav guvuši apstiprinājumu.

Augstākās tiesas plēnums 18.oktobra sēdē vienbalsīgi atzina, ka ģenerālprokurora atlaišanai nav pamata.

 

Ziņojums par ģenerālprokurora atlaišanas pamatu pārbaudes rezultātiem – skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211