Piektdien, 19. janvārī plkst. 9 Augstākās tiesas tiesneši sanāks 146. zālē uz plēnuma sēdi, lai apstiprinātu amatā jaunu Senāta Civillietu departamenta senatoru, jo Imants Fridrihsons ir beidzis darbu Augstākajā tiesā sakarā ar tiesneša amata pildīšanas maksimālā vecuma sasniegšanu.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns plēnumā sniegs informāciju par saņemtajiem iesniegumiem. Vēlmi kandidēt uz senatora amatu līdz noteiktajam termiņam – 15. janvārim – rakstiski bija izteikuši trīs Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesneši – Vanda Cīrule, Skaidrīte Lodziņa un Raimonds Grāvelsiņš. V. Cīrule Augstākajā tiesā strādā no 1994.gada, S. Lodziņa no 1995.gada un R. Grāvelsiņš no 1990.gada. Ar Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas 2001.gada 28.decembra lēmumu visiem kandidātiem ir piešķirta pirmā kvalifikācijas klase.

16. janvārī Civillietu departamenta kopsēdē senatori izvērtēja kandidātu atbilstību vakantajam senatora amatam un nolēma, kuru no viņiem saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 44. pantu virzīt apstiprināšanai plēnumā. Ziņojumu par šo lēmumu plēnumā sniegs departamenta priekšsēdētājs Mārtiņš Dudelis.

Plēnuma reglamentā noteikts, ka lēmums ir pieņemts, ja par to balsojis vairākums no visu tiesnešu kopskaita.

 

Informāciju sagatavoja Anita Kehre, Augstākās tiesas Administrācijas vadītāja

E-pasts: anita.kehre@at.gov.lv, tālrunis: 7020395, 29287367