Piektdien, 19. janvārī Augstākās tiesas plēnuma sēdē vienbalsīgi amatā apstiprināja jaunu Senāta Civillietu departamenta senatori. Skaidrītes Lodziņas kandidatūru, kas līdz šim strādāja Civillietu tiesu palātā, par atbilstošāko vakantajam amatam savā kopsēdē bija atzinuši Civillietu departamenta senatori.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns uzsvēra, ka pirmo reizi uz vakanto senatora vietu bija izsludināta oficiāla pieteikšanās, un Senāta Civillietu departaments apsprieda trīs kandidatūras, kas bija pieteikušās uz senatora amatu. Priekšsēdētājs atzīmēja, ka tādējādi senatoru apstiprināšanas process kļūst mūsdienīgs, demokrātisks un caurskatāms. Viņš pateicās visiem trīs kandidātiem – Skaidrītei Lodziņai, Vandai Cīrulei un Raimondam Grāvelsiņam. Viņus visus A. Guļāns raksturoja kā labus speciālistus.

Augstākās tiesas plēnums, apstiprinot senatoru, ņēma vērā Civillietu departamenta viedokli par visatbilstošāko kandidatūru. Departaments savu lēmumu par S. Lodziņas virzīšanu apstiprināšanai plēnumā pieņēma 16. janvārī. Departamenta priekšsēdētājs Mārtiņš Dudelis uzsvēra, ka departamentam vairāk būtu bijis vajadzīgs speciālists – teorētiķis, taču tādu kandidatūru neizdevies atrast. Savukārt S.i Lodziņai ir liela praktiskā darba pieredze, kopš 1995. gada strādājot par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnesi, bet pirms tam ilgus gadus – prokuratūrā par tiesās izskatāmo civillietu nodaļas prokurori. Ar Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas 2001.gada 28.decembra lēmumu S. Lodziņai ir piešķirta pirmā kvalifikācijas klase.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs aicināja debatēs izteikt viedokli ne tikai par konkrēto kandidatūru, bet arī par senatora apstiprināšanas procedūru. Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars un Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājs Valerijans Jonikāns izteica atbalstu kārtībai, ka uz vakantajām senatoru vietām tiek dota iespēja pieteikties kandidātiem, kas to vēlas, kandidatūras izvērtē attiecīgie departamenti, bet plēnums balsojot akceptē vai noraida departamenta izvirzīto kandidatūru.

Jauns senators Civillietu departamentā bija jāapstiprina tādēļ, ka ilggadējais tiesnesis Imants Fridrihsons decembrī beidza darbu Augstākajā tiesā sakarā ar tiesneša amata pildīšanas maksimālā vecuma sasniegšanu.

 

Informāciju sagatavoja Anita Kehre, Augstākās tiesas Administrācijas vadītāja

E-pasts: anita.kehre@at.gov.lv, tālrunis: 7020395, 29287367