Pirmdien, 10.septembrī, tiek sasaukta Augstākās tiesas plēnuma sēde, kurā tiesneši vēlēs Civillietu departamenta priekšsēdētāju.

Tiesnese Edīte Vernuša, kura Civillietu departamentu vada kopš 2015.gada 15.jūnija, iesniegusi lūgumu atbrīvot viņu no šī amata.  

Saskaņā ar likumu “Par tiesu varu” Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētāju ievēlē Augstākās tiesas plēnums, ievērojot dzimumu vienlīdzīgas pārstāvības principu. Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētāju pilnvaru laiks ir pieci gadi.

Plēnumā notiks arī Tieslietu padomes locekļa vēlēšanas. Likumā “Par tiesu varu” noteikts, ka sešus tiesnešus Tieslietu padomē ievēl Tiesnešu konference, bet vienu – Augstākās tiesas plēnums no Augstākās tiesas tiesnešu vidus.

Kopš 2010.gada Tieslietu padoms locekle no Augstākās tiesas bija Civillietu departamenta tiesnese Ināra Garda. Vēlēta Tieslietu padomes locekļa pilnvaru termiņš ir četri gadi. Tieslietu padomes locekli var ievēlēt atkārtoti, bet ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas.

Plēnuma darba kārtību skatiet šeit

 

Plēnums sāksies plkst.9.30 Augstākās tiesas 461.zālē. Plēnuma sēdes ir atklātas, bet plēnuma sēdi vai tās daļu var pasludināt par slēgtu.

Mediju pārstāvjiem caurlaides jāpiesaka Komunikācijas nodaļā, tālrunis 67020396, 28652211. Ierodoties jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211