Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns saskaņā ar likuma Par tiesu varu 44. panta 2. daļu šodien izdevis rīkojumu, ar kuru noteikts, ka pirmdien, 17. septembrī plkst. 15 tiek sasaukts Augstākās tiesas plēnums.

Darba kārtībā iekļauti divi jautājumi. Pirmkārt, plēnums lems par Senāta Civillietu departamenta senatora apstiprināšanu amatā un arī departamenta priekšsēdētāja ievēlēšanu. Apspriežamos dokumentus plēnuma sekretārei uzdots sagatavot līdz 10. septembrim.

VakanceSenāta Civillietu departamentā izveidojusies pēc tā ilggadējā priekšsēdētāja Mārtiņa Dudeļa nāves 2007. gada 28. jūnijā.

Plēnums lems arī par nepieciešamību izveidot darba grupu, kas varētu izvērtēt to Augstākās tiesas tiesnešu rīcības ētiku, kuri, iespējams, iesaistīti telefonsarunu noklausīšanās skandālā. Uz plēnuma sēdi aicināts Latvijas Republikas Ģenerālprokurors Jānis Maizītis, kuram

Augstākās tiesas priekšsēdētājs lūdz rast iespēju iesniegt plēnumam prokuratūras rīcībā esošos materiālus – tiesnešu un advokāta sarunu izdrukas –, lai tos varētu izmantot šajā darbā.

Plēnuma reglamentā noteikts, ka lēmums ir pieņemts, ja par to balsojis vairākums no visu tiesnešu kopskaita.

 

Informāciju sagatavoja Anita Kehre, Augstākās tiesas Administrācijas vadītāja

E-pasts: anita.kehre@at.gov.lv, tālrunis: 7020395, 29287367