Līdz 7.aprīlim, kad Augstākās tiesas tiesneši varēja izvirzīt Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata kandidātus nākamajam piecu gadu pilnvaru termiņam, pieteiktas divas kandidatūras – pašreizējais Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un Administratīvo lietu departamenta tiesnesis Andris Guļāns.

Pēc tam, kad būs saņemta izvirzīto kandidātu piekrišana kandidēt Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatam, viņus uzklausīs Tieslietu padome. Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 89.11 pantu Tieslietu padome sniedz Augstākās tiesas plēnumam viedokli par Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata kandidātiem.

Plēnumā, kurā piedalās Augstākās tiesas tiesneši, tiks izvirzīta Augstākās tiesas priekšsēdētāja kandidatūra apstiprināšanai Saeimā.

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 50.pantu Augstākās tiesas darbu vada Augstākās tiesas priekšsēdētājs, kuru no Augstākās tiesas tiesnešu vidus pēc Augstākās tiesas plēnuma ierosinājuma apstiprina Saeima uz pieciem gadiem. Viena un tā pati persona var būt par Augstākās tiesas priekšsēdētāju ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas.

Augstākās tiesas priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča pilnvaru termiņš beidzas 16.jūnijā.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211