30.jūlijā Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks, šobrīd priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Gunārs Aigars pieņēma notāres Ilutas Saulietes zvērestu.

Iluta Sauliete zvērinātā notāra amata pienākumus pildīs Vidzemes apgabaltiesas teritorijā – Valkā un Smiltenē.

Kā noteikts Notariāta likuma 14. pantā, zvērināts notārs iekļaujams zvērinātu notāru sarakstā un var sākt pildīt amata pienākumus tikai pēc tam, kad viņš apdrošinājis profesionālās darbības rezultātā iespējamā zaudējuma risku un devis Augstākās tiesas priekšsēdētājam zvērestu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211